Atstovai iš Lietuvos – „Mortos grupėje“ Vatikane

Spalio 23–24 dienomis Vatikane vyko „Mortos grupės“ susitikimas, kuriame dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos. Mortos grupė vienija įvairių šalių policijos vadovus, vyskupus, vienuolijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, įsipareigojusius kovoti prieš prekybą žmonėmis. Mortos grupės susitikime dalyvavo arkivyskupas Gintaras Grušas, policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, prel. Edmundas Putrimas, Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis ir Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Apie Lietuvos dalyvavimą „Mortos grupės“ veikloje, apie Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimą prie Vatikano radijo mikrofono kalba Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Po konferencijos „Vatikano radijas“ kalbino dar du Lietuvos delegacijos narius: Vidaus reikalų ministerijos kanclerį Algirdą Stončaitį ir Lietuvos policijos kapelioną kun. Algirdą Toliatą. Kokia situacija Lietuvoje ir kitur? Kodėl bendradarbiavimas tarp policijos ir Bažnyčios yra prasmingas, reikalingas?

 

Vatikano radijo pranešimai skelbiami čia ir čia.

Nuotraukų galerija

Daugiau apie Šv. Mortos grupę (En)

Parengta pagal Vatikano radiją