VIlniaus arkivyskupijos naujienos 2023-03-03

Mielieji,

kovo 4-ąją švęsime Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje visą savaitę vyksta šv. Kazimiero atlaidų šventė „Šv. Kazimieras – Dievo meilės žiburys“.

Šeštadienį, pagrindinę šv. Kazimiero atlaidų dieną Katedroje:
12.30 val. šv. Mišios ir po jų – Šv. Kazimiero statulėlių, piešinių, filmukų konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Darbus galima apžiūrėti Katedroje, o filmukus čia.
15 val. šv. Mišios lenkų kalba.
Prieš vakaro 17.30 šv. Mišias, nuo 16.45 val. vyks Gavėnios rekolekcijų susitikimas.
Po 17.30 val. šv. Mišių vyks programa jaunimui.

Vilniuje vykstančioje Kaziuko mugėje kviečiame aplankyti parapijų, katalikiškų organizacijų paviljonus.

Kun. Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Kun. Saulius bus šventinamas vyskupu Kauno arkikatedroje bazilikoje balandžio 22 d. 12 val. Linkime jam gausių Viešpaties malonių.

Nominuotasis vyskupas apie savo paskyrimą pasakoja Marijos Radijuje.

Sekmadienį – Maldos už lietuvius pasaulyje diena. Arkivysk. Gintaras Grušas ir arkivysk. Lionginas Virbalas laiške visus lietuvius kviečia aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą, prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą. Numatoma, kad kovo 5 d. popiežius Pranciškus „Viešpaties angelo“ maldoje paminės Lietuvą(tiesioginė transliacija anglų k. – stebėti nuo 13 val. Lietuvos laiku).

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose, 2023 (pildoma)
Parapijose vyksta gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Vilniuje vyko konferencija siekiant suvienyti jėgas prieš prekybą žmonėmis

Kalendorius:
Iki kovo 5 d. Šv. Kazimiero atlaidai Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 3 d. 19.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymai jaunimui Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Kovo 4 d. Šv. Kazimiero diena Lobyne
Kovo 7 d. 18.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje
Kovo 8 d. 18.00 val. Šv. Mišios už VA Caritas Nuteistųjų konsultavimo centro bendruomenę
Kovo 10 d. 17.00 val. Išbandymai, nepalaužę dvasios. Knygos „Adelė Dirsytė“ pristatymas Lojotekoje
Kovo 10 d. 20.30 val. Naktinis Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose
Kovo 11 d. 17.00 val. Vilniaus kariliono koncertas už taiką ir laisvę
Kovo 15 d. 18.00 val. Susitikimas su knygos „5 šv. Ignaco kelio etapai. Žmogaus tapsmas“ autore Jūrate Micevičiūte Vilniaus piligrimų centre
Kovo 18–19 d. Piligriminis žygis vyrams
Kovo 22 d. 18.30 val. Vakarinė ekskursija po parodą „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“
Kovo 29 d. 18.00 val. Bažnytinio paveldo muziejuje paskaita „Švėkšnos bažnyčios paveikslų ciklo kilmės paieškos”

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas dėkoja visiems aukojusiems Ukrainai ir akcijos savanoriams
Vilniaus šv. Juozapo mokykla Kaziuko mugėje vaišins skanumynais rinks aukas Ukrainos mokyklų atstatymui
Kaziuko mugėje (Katedros aikštėje) Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija rinks aukas bažnyčios statybas
Vilniaus Šv. Juozapo mokykla kviečia naujus mokinius į laisvas vietas
Kovo 25 dieną Šiauliuose vyks metinė Šeimos centrų konferencija
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje sekmadieniais – susitikimai jauniems suaugusiems
Pasirodė naujas „Magnificat vaikams“ žurnalo numeris
Brolių joanitų vienuolyne – Vaidoto Kvašio grafikos darbų paroda „Minia. Kryžiaus kelias“
Vilniaus šv. Teresės parapija gavėnios metu renka priemones ir aukas Hospisui
Vilniaus akademinės sielovados centras kviečia studentus keliauti į Pasaulio jaunimo dienas
Žvakių dirbtuvės artėjant Nepriklausomybės atkūrimo dienai siūlo įsigyti trispalvių žvakių
Gavėnios sekmadieniais Seminarijoje tradiciškai lankosi svečiai vyskupai. Vysk. A. Jurevičiaus apsilankymas (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info