Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa

Moi Drodzy,
jaką nowinę głoszą wielkanocne dzwony? Głoszą one zwycięstwo Chrystusa. Chrystus jak ziarno padł do gleby, aby Jego śmierć obdarowywała nas życiem.
Dlatego Wielkanocna Nowina jest przeznaczona dla czuwającego przy łożu umierającego,
dla tego, kto przed chwilą usłyszał straszną diagnozę
i tego, kto stracił smak życia,
potrzebna ona jest dla Kościoła, wstrząśniętego skandalami wykorzystywania.
Wielkanocna Nowina głoszona jest dla każdego z nas:
Jest śmierć, lecz nie ma kresu. Miłość przynosi zwycięstwo.
Ta Miłość ma na imię Jezus Chrystus. Wszystko inne jest ważne, lecz tymczasowe.
Dlatego życzę, aby Wielkanoc do każdego domu wniosłaby choć trochę światła wieczności. Światła, które pomogłoby zobaczyć, że trudności pewnego dnia miną; że zmęczenie pewnego dnia ustąpi; że głośne aktualia pójdą w zapomnienie, natomiast nawet najmniejszy gest naszej miłości nie zostanie zapomniany w Królestwie Bożym.
Niech to pomaga nam pojąć sens codzienności: nasze powszednie czynności, nasz codzienny wysiłek, nasze powołanie zawodowe, czasami nawet nasze choroby, samotność i cierpienie – wszystko jest po to, abyśmy wzrastali w miłości do Boga i bliźniego. Bowiem jedynie to, co zasiane z miłości, w odpowiednim czasie da prawdziwe owoce.
Życzę radosnych i wypełnionych miłością Świąt Wielkiejnocy!
+ Gintaras Grušas
Arcybiskup Metropolita Wileński
Wielkanoc 2019