Zalecenia, dotyczące kultu i duszpasterstwa podczas trwającej kwarantanny

Biorąc pod uwagę ważną potrzebę wierzących uczestnictwa we Mszy Świętej oraz przyjmowania sakramentów i zgodnie z ogólnymi ustaleniami Rządu Republiki Litewskiej, dotyczącymi działań publicznych w okresie kwarantanny, postanowiono od 27 kwietnia stosować następujące normy:

  1. Poważne zagrożenie dla własnego zdrowia lub zdrowia innych osób jest wystarczającym powodem, aby zwolnić z uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane. Szczególnie wzywamy wiernych, którzy należą do grupy ryzyka lub mają objawy choroby, aby nie chodzili do kościołów, chroniąc w ten sposób siebie i innych. W tym przypadku Mszę Świętą można wysłuchać za pomocą środków nowoczesnej komunikacji.
  2. Pozwala się składać ofiarę Mszy Świętej z udziałem wiernych ale w ograniczonej liczbie. Wierni przychodzą do kościoła z maskami zakrywającymi twarz, zachowując bezpieczną odległość między sobą podczas nabożeństwa (10 m2 na osobę). Jeśli wierni nie mieszczą się w kościele, muszą przebywać na zewnątrz, zachowując odległość 2 metrów między sobą. Komunia Święta jest udzielana w pierwszej kolejności w kościele, a następnie wiernym na zewnątrz po uprzedzeniu ich, aby nie wchodzili do środka. Do czasu osobnych postanowień, pozwala się sprawować Mszę Świętą z uczestnictwem wiernych od poniedziałku do soboty.
  3. W kościołach należy zapewnić standardy higieniczne: środki dezynfekujące umieszcza się przy wejściu, podczas nabożeństw wszyscy oprócz kapłana muszą mieć zakryte usta i nos maską lub inną osłoną. W tym czasie Komunia Święta jest udzielana tylko na rękę. Przychodząc do Komunii wierni muszą zachować bezpieczną odległość.
  4. Msza Święta jest sprawowana bez śpiewu oraz dodatkowych nabożeństw.
  5. Obrzędy pogrzebowe odbywają się tylko na cmentarzach. Oprócz księdza i personelu pogrzebowego mogą uczestniczyć w nich tylko członkowie najbliższej rodziny. Trumna ze szczątkami zmarłego nie jest przenoszona do kościoła. Msza Święta pogrzebowa może być odprawiana w dniu pogrzebu lub w innym terminie po uzgodnieniu z rodziną.
  6. Podczas czynności duszpasterskich kapłani i wierni komunikują się ze sobą z zakrytymi ustami i nosami oraz podejmują inne środki bezpieczeństwa.
  7. Księżom emerytom nie zaleca się sprawowanie ofiary Mszy Świętej z uczestnictwem wiernych.
  8. Kapłan, który czuje objawy przeziębienia, musi się odizolować i poinformować o tym dziekana.

Podczas pandemii wzywamy wiernych oraz księży do osobistej modlitwy, aby jak najszybciej zostało ograniczone działanie wirusa, o zdrowie dla chorych oraz o siłę dla tych, którzy się nimi opiekują. Kontynuujemy codzienny „most modlitewny” o 20:00. Zwłaszcza w tym okresie modlitwa jest nie tylko obowiązkiem, ale także ważnym wkładem w walkę z pandemią.