Wymiana doświadczeń katechetów z Wilna i Torunia

11-osobowa grupa nauczycieli religii z Wilna przeprowadziła międzynarodową konferencję metodyczno-przedmiotową dla katechetów w Toruniu. Konferencja została zorganizowana 17-19 października przez Wydział Katechetyczny Diecezji Toruńskiej we współpracy z Centrum Katechetycznym Archidiecezji Wileńskiej i odbyła się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, które znajduje się przy seminarium duchownym.
Kult Miłosierdzia na katechezie
W czasie polsko-litewskiej konferencji zostały przedstawione następujące tematy: „Cudowny obraz Matki Bożej Miłosierdzia i jego dzieje” (prelegentka Alina Bielska, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie); „Wileński obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu, ufam Tobie” (s. Żana Jarocka, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie); „Siostra Helena Majewska – nieznana apostołka Bożego Miłosierdzia” (s. Rita Gvazdaitytė, Gimnazjum im. I. J. Kraszewskiego w Wilnie); „Autorytet nauczyciela-katechety” (s. Agnieszka Szymańska, Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie); „Katechizacja w życiu ks. Michała Sopoćki” (Iwona Geben, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie); „Pomoc dydaktyczna w nauczaniu religii. Puzzle o sakramentach” (Erika Margytė, Progimnazjum „Genio” w Wilnie).
Podczas pobytu delegacji z Wilna w Toruniu odbyły się warsztaty na temat „Wychowywać dla Boga i ludzi. Pomoc w przeżywaniu poczucia winy”, które przygotowała i poprowadziła s. Elżbieta Sozańska z Torunia. Spotkanie w mieście nad Wisłą pozwoliło uczestnikom z Litwy i Polski podzielić się doświadczeniem z zakresu działalności katechetycznej i wzmocnić warsztat pracy nauczycieli oraz nawiązać nowe kontakty.
Bogaty i treściwy pobyt
Program pobytu był bogaty w liczne spotkania, a także wypełniony zwiedzaniem i poznawaniem historii miasta. Grupa nauczycieli z Litwy mieszkała w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, skąd codziennie rano jest transmitowana Msza św. przez Radio Maryja. Przeżywanie Mszy Świętej w tak uroczysty sposób było ogromną łaską.
Nauczyciele z Wilna uczestniczyli w projekcji filmu promocyjnego o Województwie Kujawsko-Pomorskim, otrzymali materiały promujące województwo oraz spotkali się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie zorganizował katecheta, doradca metodyczny, a jednocześnie radny Miasta Toruń, dr Przemysław Przybylski.
Wielkie wrażenie pozostawiło ciepłe i życzliwe spotkanie z biskupem pomocniczym Józefem Szamockim w kurii diecezji toruńskiej. Ekscelencja zostawił wszystkie sprawy, żeby spotkać się z wilnianami. Wyraził radość ze spotkania i współpracy, jaka nawiązała się między Toruniem a Wilnem. Po spotkaniu zwiedziliśmy piękną bazylikę katedralną pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
Zajęcia praktyczne
W czasie pobytu nie zabrakło również zajęć praktycznych. Nauczyciele z Litwy odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 9 w Toruniu i Szkołę Podstawową nr 11, gdzie odczytana została legenda o początkach miasta Wilna, założonego przez Giedymina, dziadka króla Jagiełły, a którecdzisiaj słynie jako Miasto Miłosierdzia. Podczas wizyty w Zespole Szkół nr 26 włączyliśmy się w zajęcia z dziećmi z upośledzeniem oraz obejrzeliśmy sale lekcyjne i terapeutyczne szkoły specjalnej.
Podziwiając zabytki
W drugim dniu wizyty uczestnicy konferencji zwiedzali starówkę: Dom Kopernika, Krzywą Wieżę, Bulwar Filadelfijski. Oglądali nocną panoramę miasta z punktu widokowego po drugiej stronie Wisły. Głębokie duchowe przeżycie zostawił przepiękny Kościół NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, który powstał z ofiar wielu wiernych. Stał się potężnym ośrodkiem i skutecznym impulsem nowej ewangelizacji w Polsce.
W drodze powrotnej udało się odwiedzić parafię pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, diecezji płockiej, gdzie proboszczem jest ks. Zbigniew Maciejewski ze Stowarzyszenia Pedagogów „Natan”, które niejednokrotnie gościło w Wilnie z warsztatami dla katechetów. Kapłan podzielił się swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą i przedstawił autorski program „Szkoła życia z Bogiem – przygotowanie do bierzmowania”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Taka wymiana doświadczeń w sferze edukacji religijnej jest bardzo potrzebna do zgromadzenia pozytywnych wzorców, nawiązania nowych relacji i wzajemnego wsparcia. Pobyt był niezwykle ubogacający i budujący. Nauczyciele religii mieli okazję nie tylko rozwinąć się intelektualnie, ale, przede wszystkim, ubogacali się miłością, dobrem, prawdą, kulturą. Jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do realizacji danego programu.
Iwona Geben