Dėl Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebono (papildyta)

Balandžio 18 d. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje šventąsias Mišias už tragiškai žuvusį jaunuolį aukojo girtas kunigas. Į parapiją atvykęs Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis sako: „Atsiprašau žuvusio jaunuolio artimųjų. Šiuo metu jie išgyvena didžiulę netektį. Prašau artimųjų atleidimo ir meldžiu, kad Dievas palengvintų jų skausmą, kurį netinkamas dvasininko elgesys tik pagilino.“

„Kunigo veiksmai nusipelno pasmerkimo, tačiau svarbu suprasti, kad, jeigu jie kilo dėl alkoholizmo, tai yra liga, kurią reikia gydyti. Bažnyčioje yra atvejų, kai vienokią ar kitokią priklausomybę turintys kunigai, po gydymo ir reabilitacijos, atsikėlė ir dabar padeda atsistoti ant kojų kitiems, turintiems šią ligą“, – sako vyskupas Darius Trijonis.

Po susitikimo su kun. Valdu Girdžiušu arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Kalbėjau su kunigu apie vakarykštį įvykį. Nutarėme, kad iš karto jis pradės gydymą. Kol gydysis, parapijoje jį pavaduos kiti kunigai. Noriu paprašyti visų, kad nebūtume abejingi: jei matote savo aplinkoje žmogų, kuris yra priklausomas nuo alkoholio ar kitų dalykų, prieikite ir paklauskite: „Matau, kad turi sunkumų, kaip galiu tau padėti?“

Arkivyskupas pridūrė, kad dar kartą atsiprašo artimųjų žuvusio jaunuolio, už kurį buvo aukojamos šventosios Mišios. „Jų skausmas ir taip didelis. Negalime atšaukti to, kas įvyko, tačiau stengiamės padaryti viską, kad likęs jiems brangaus žmogaus palydėjimas į amžinybę būtų ramus. Vyskupas Darius šiandien pats atliko laidotuvių apeigas“, – sakė arkivyskupas.

Su arkivyskupu susitikęs kunigas Valdas Girdžiušas apgailestavo nuvylęs parapijiečius ir į Mišias susirinkusius žmones. Dėl jo grįžimo į parapiją bus sprendžiama po gydymosi laikotarpio.