Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

2019 m. lapkričio 18–20 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolai A. J. Bačkis, S. Tamkevičius, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, vyskupai A. Jurevičius, R. Norvila, K. Kėvalas, E. Bartulis, J. Ivanauskas, L. Vodopjanovas, A. Poniškaitis, D. Trijonis. Į posėdį taip pat atvyko Apaštališkosios nunciatūros Lietuvoje sekretorius mons. C. T. Washington, perdavęs vyskupams apaštališkojo nuncijaus laišką.

LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pasveikino kard. S. Tamkevičių, atkreipdamas dėmesį, kad šis posėdis – pirmasis Konferencijos istorijoje, kuriame dalyvauja net du kardinolai.

Daugiau informacijos apie plenarinį posėdį Lietuvos vyskupų konferencijo svetainėje.