Mirė Lietuvos diplomatas, išeivijos veikėjas Ričardas Bačkis

Eidamas 86-uosius mirė išeivijos veikėjas, Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Ričardas BAČKIS.

Ričardas Bačkis gimė 1934 m. spalio 23 d. Kaune. Tėvą Stasį Antaną Bačkį paskyrus į diplomatinę tarnybą Paryžiuje, su šeima išvyko į Prancūziją, kur ir pasiliko sovietams okupavus Lietuvą. Įgijo Paryžiaus politikos mokslų instituto (Sciences Po) diplomą, teisės magistro laipsnį Sorbonos teisės ir ekonomikos fakultete (DES) bei Paryžiaus verslo administravimo instituto (IAE) diplomą. Po studijų dirbo tarptautinėje kompanijoje „Unilever“ – iš pradžių Roterdamo ir Londono būstinėse, trejus metus Ispanijoje, vėliau su specialiomis užduotimis įvairiose Europos šalyse.

Tėvas, sovietų okupacijos metais tapęs nepriklausomos Lietuvos diplomatijos vadovu, perdavė sūnums Ričardui ir Audriui (vėliau – Vilniaus arkivyskupui, Kardinolui) meilę Bažnyčiai ir Tėvynei. Ričardas buvo aistringas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos pavergtos, laisvės trokštančios tautos balsas išeivijoje. Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, tarptautinių Lietuvos laisvinimo akcijų dalyvis, Ričardas per penkis okupacijos dešimtmečius išlaikė pabėgėlio pasą ir Lietuvos pilietybę niekada neprisiimdamas esminių įsipareigojimų jokiai kitai valstybei. Ričardas Bačkis vedė lietuvaitę Živilę Bernotaitę, su kuria susilaukė keturių vaikų: Vytauto, Rimvydo, Andriaus ir Dainos.

1989 m. Ričardas Bačkis atsisakė profesinės veiklos, idant visas jėgas skirtų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei jo siekių pristatymui Prancūzijos vyriausybei. 1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, jis tapo Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Lansbergio ir Lietuvos vyriausybės atstovu Prancūzijoje. 1994–1998 m. Ričardas Bačkis ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas šioje šalyje.

Pabaigęs kadenciją Ričardas Bačkis tęsė tarptautinių santykių stiprinimo veiklą organizuodamas menininkų kultūrinius mainus, ilgus metus buvo Oskaro Milašiaus draugijos pirmininkas. Palaikė kitas su Lietuva susijusias asociacijas, savo ryšiais siekė Lietuvos integracijos Vakarų tarptautinėse institucijose, atstovaudamas Lietuvos pramonininkų konfederacijai** prisidėjo prie ekonominių ryšių su Prancūzija plėtros.

Pažinoję Ričardą Bačkį atmins jį kaip stiprią asmenybę, Lietuvos patriotą ir mylintį tėvą.

2001 m. Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu už uolų ir sąžiningą darbą valstybei bei visuomeninę veiklą R.Bačkis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus ordinu.

2001 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija R. Bačkį paskyrė garbės ambasadoriumi Prancūzijoje.

****

Atsisveikinti su velioniu bus galima Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje penktadienį, lapkričio 22 d., nuo 16 iki 20 val., ir šeštadienį, lapkričio 23 d., nuo 9 val.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį 11 val.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.