Klausimai-atsakymai apie Aušros Vartų ir Šv. Teresės bažnyčios tvarkymą

Tęsiant Vilniaus Aušros Vartų ir Šv. Teresės bažnyčios tvarkybos darbus, vykdomus pagal ES Struktūrinių fondų finansuojamą projektą, atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas yra sakęs: „Bendromis Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos Respublikos institucijų pastangomis ne tik bus atnaujintas mums visiems brangus paveldas, bet ir sukurtos palankesnės sąlygos piligrimams ir turistams lankyti Aušros Vartų šventovę. Tai padės dar plačiau paskleisti žinią apie įspūdingą paveldo objektą – Aušros Vartus ir pritrauks daugiau lankytojų į Vilnių – Gailestingumo miestą.“

Kas finansuoja tvarkybos darbus?

2017 metais LR Kultūros ministerija patvirtino ES Struktūrinių fondų finansavimą projektui „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios aktualizavimas“, įvertindama būtinybę išsaugoti šį unikalų paveldo objektą ir geriau pritaikyti jį lankančių piligrimų ir miesto svečių reikmėms. Prie pastatų atnaujinimo ženkliai prisideda ir Vilniaus Šv. Teresės parapija.

Kaip bus atnaujinta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia, jos langai ir langinės, fasado fragmentai?

Koplyčios viduje restauruojamos neišlikusios juodo marmuro plytelių grindų dangos dalys. Restauruojami langų vidiniai angokraščiai, medinių langinių susidėvėję fragmentai, lakuotas ąžuolo lukštas; metalinės langinės nuvalomos, paruošiamos dažymui ir dažomos. Numatoma atnaujinti langų rėmų antikorozinę dangą ir dažymą, keičiami įtrūkę stiklai, atnaujinamas sandarinimas. Remontuojami langų uždarymo ir atidarymo mechanizmai. Po tvarkybos darbų nepasikeis nei koplyčios fasado ar vidaus spalvos, nei vidaus sienų apdaila.

Taip pat bus restauruotas galerijos, vedančios į Aušros Vartų koplyčią fasadas, tvarkoma galerijoje esanti vargonų patalpa, restauruojami joje esantys vargonai. Bus atnaujinta esama garso sistema, numatomas vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

Kaip bus apsaugotas Gailestingumo Motinos paveikslas?

Aušros Vartų Gailestingo Motinos paveikslas bus apsaugomas nuo vandalizmo, sumontuojant apsauginį specialųjį stiklą. Stiklas bus antirefleksinis – apsaugantis nuo UV spindulių, antistatinis – lengvai valomas, netraukia dulkių, atsparus braižymui, nedūžtantis, bespalvis – nekeičiantis paveikslo spalvų.

Kur bus įrengtas keltuvas neįgaliesiems į Aušros Vartų koplyčią?

Remiantis atliktais tyrimais bus atkurta – restauruojant – kiemo pusėje buvusios zakristijos tūrio dalis (ketvirtoji arkada) ir šioje mūrinėje arkadoje viduje įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia (iš vidinio Aušros vartų kiemo pusės). Patekimas į keltuvą, pritaikytą neįgaliesiems, bus per esamas duris iš Aušros Vartų gatvės.

Kaip atrodys Aušros Vartų lobyno ekspozicija?

Patalpoje, esančioje už paveikslo, bus įrengta Aušros Vartų lobyno ekspozicija, sugrįš dabar Bažnytinio paveldo muziejuje saugomas ir inventorizuotas Aušros Vartų lobynas. Vieni iš svarbiausių ir gausiausių eksponatų – tai padėkos Mergelei Marijai, vaizduojamai paveiksle, votai. Jų eksponavimui planuojamos pastatomos vitrinos su įstiklintais atidaromais stalčiais. Centrinėje lobyno salės dalyje numatytos laisvai stovinčios berėmio stiklo vitrinos. Vitrinos, neužgoždamos pagrindinių lobyno eksponatų, suformuoja lobyno ekspozicijos erdvinę struktūrą. Lobyno sienos ir jose esančios nišos taip pat panaudojamos ekspozicijai. Langų nišose numatytos nedidelės, pastatomos, langų neužgožiančios stiklinės vitrinos. Stiklo vitrinos gaminamos iš specialaus muziejinio antirefleksinio ir antistatinio, atsparaus dūžiams ir subraižymui, neturinčio atspalvio stiklo.

Kokie tvarkybos darbai bus atlikti Šv. Teresės bažnyčioje?

Bažnyčios viduje prie pagrindinių durų bus įrengtas stiklinis tambūras su dvivėrėmis durimis, atsidarančiomis į abi puses. Tambūro forma atkartos įėjimo angokraščio arkinę formą. Bus atliekama bažnyčios vitražų tvarkyba (restauravimas konservavimas); autentiškų bažnyčios medinių durų restauravimas ir konservavimas. Bažnyčios viduje tvarkoma bažnyčios cokolinė dalis ir kolonų bazė – restauruojant atkuriamas dirbtinis marmuras. Bus atliekama fasado sienos prie įėjimo į rūsį (po pagrindinio fasado laiptais) tvarkyba.

Bažnyčios rūsyje bus atliekama sienų ir skliautų tvarkyba, užtaisant įtrūkimus, atkuriant pirminį tinkuotą paviršių. Esamos įėjimo į rūsį durys restauruojamos, nekeičiant jų gabaritų. Restauruojamos ir konservuojamos metalinės durys. Rūsio patalpos pritaikomos piligrimams, užtikrinant žmonių su negalia patekimą į patalpas rūsyje. Projektuojami sanitariniai mazgai, pritaikyti žmonėms su negalia. Rūsio patalpose suvienodinus grindų̨ lygį įrengiamos šildomos grindys. Taip pat įrengiama vėdinimo sistema.

Kas projekte atlieka tvarkybos darbus? Kokia projekto vertė?

Tvarkybos darbus atlieka UAB Restauracijos ir statybos trestas, UAB „HSC Baltic“. Darbai vykdomi gavus visus reikalingus leidimus pagal su Kultūros paveldo departamentu suderintą projektą. Projekto priežiūra atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

Vilniaus arkivyskupijos ekonomas Mykolas Juozapavičius sako: Bendradarbiaujame su specialistais iš įvairių šalių. Turime ilgą bendradarbiavimo patirtį su Vokietijos, Italijos kultūros paveldo specialistais įvairiuose Bažnyčios projektuose. Šių šalių specialistai turi neabejotinai didelę patirtį sakralinio paveldo išsaugojime. Taip pat Vilniaus arkivyskupijos restauratoriai, menotyrininkai ir Aušros Vartų projekto vadovai Lenkijos Respublikos kvietimu lankėsi Lenkijoje, domėjosi kaip prižiūrimos bei restauruojamos vienokios ar kitos vertybės. Norėtume pabrėžti ir tai, kad kiekvienas Aušros Vartų projekto sprendinys buvo kruopščiai išnagrinėtas atliekant projekto ekspertizę bei, išduodant leidimus, dar kartą buvo peržiūrimas Kultūros paveldo departamento, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymais.

Projektas „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamosios Aušros Vartų koplyčios ir Šv. Teresės bažnyčios aktualizavimas“ įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal ES investicijų priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Visa ES finansuojamo projekto vertė yra beveik 3 milijonai Eurų.

Kaip prie Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų koplyčios tvarkymo prisideda Vilniaus Šv. Teresės parapija?

Parapijos tikinčiųjų lėšomis atliekamas dalies bažnyčios langų atnaujinimas ir vitražų restauravimas, taip pat galinės bažnyčios sienos freskų restauravimas. Vilniaus Šv. Teresės parapija finansuos būtiniausius darbus, kurie neįeina į ES finansuojamo projekto apimtis.

Vilniaus arkivyskupijos informacija