Vilniuje rinkosi Europos „Marijos radijo“ stočių atstovai

Balandžio 19–21 dienomis Vilniuje vyko Marijos radijo šeimos kontinentinis susitikimas. Į susitikimą atvyko dalyviai (Marijos radijų programų direktoriai, prezidentai ir kt.) iš 30-ties Europos šalių. Konferencijoje dalyvavo pasaulinės Marijos radijo šeimos prezidentas Vittorio Viccardi. Vilniuje susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Pasaulinės Marijos radijo šeimos konferencijos vyksta kas treji metai, o kontinentiniai susitikimai – kas metai įvairiose šalyse. Vilnius buvo pasirinktas Gailestingumo metų Europos kontinentiniam susitikimui organizuoti, nes pasaulyje garsėja kaip Gailestingumo miestas, į kurį piligrimai iš viso pasaulio atvyksta melstis prie Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus paveikslų.

Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje. Tai buvo dviejų žmonių, kunigo Livio Fanzaga ir pasauliečio verslininko Emanuele Ferrario, tandemas. Jų iniciatyvos ir bendro darbo karštis davė stulbinančių rezultatų. Labai greitai parapijos radijo stotis tapo Italijos Marijos radiju. Šių dviejų žmonių, kunigo Livio Fanzaga ir prezidento Emanuellio Ferrario, iniciatyva tolygiai kūrėsi pasaulinė Marijos radijo šeima, kuriai dabar priklauso 76 stotys visuose pasaulio kontinentuose.

Lietuvoje Marijos radijas transliacijas pradėjo 2004 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. Nuo 2005 metų Lietuvos Marijos radijas tapo tarptautinės Marijos radijo asociacijos (World Family of Radio Maria) nariu. Viso pasaulio Marijos radijo veikla išlaikoma klausytojų aukomis ir šiuo požiūriu Marijos radijas yra unikalus. Pagal Popiežiaus Pranciškaus informaciją  kiekvieną dieną Marijos radijo klauso 3 milijonai žmonių.

Kiekvienas radijas turi savo pašaukimą. Marijos radijas yra evangelinė radijo stotis, turinti savo misiją. Marijos radijo širdis yra pats Dievas, Gyvoji Evangelija. Šio radijo prioritetai yra Šv. Mišios, adoracija, maldos, transliuojamos iš įvairių Lietuvos bažnyčių, taip pat ir iš Marijos radijuje esančios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai koplyčios. Be abejo, Marijos radijui svarbu formuoti ir pasaulėžiūros klausimus. Radijas formuoja krikščionišką katalikišką pasaulėžiūrą, yra atviras dialogui. Čia įvairias laidas veda akademinės visuomenės atstovai, žinomi kultūros veikėjai, savo laidą turi ir Lietuvos Ortodoksai. Popiežius Pranciškus sako: „Esminis dalykas yra atnešti Dievo meilę kiekvienam“, – tokią misiją ir stengiasi įgyvendinti Marijos radijas!

Parengta pagal Marijos radijo informaciją