Balandžio 24-ąją bažnyčiose rinkliava Ukrainos žmonėms paremti

Gailestingumo sekmadienį popiežius Pranciškus paskelbė, jog šį sekmadienį, balandžio 24 d., Europos šalių bažnyčiose vyks rinkliava nukentėjusiems nuo konflikto Ukrainos žmonėms paremti. Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį, kad Ukrainos žmonės jau ilgą laiką kenčia nuo ginkluoto konflikto, kurį daugelis pasaulyje spėjo pamiršti. „Matau su kokiais išbandymais susiduria visi kenčiantys nuo smurto Ukrainoje: tie, kurie gyvena žemėse, apimtose karo veiksmų, palikusių tūkstančius žuvusių, ir tie – daugiau nei milijonas,– kurie buvo priversti palikti namus dėl užsitęsusio konflikto“, – sakė popiežius.

Karas Ukrainoje sukėlė humanitarinę krizę. Šalyje gyvena 3,1 mln. konflikto tiesiogiai paliestų žmonių, kuriems būtina skubi pagalba. Iš jų 2,5 mln. yra vyresnio amžiaus žmonės, moterys ir vaikai. Ukraina yra aštuntoji šalis pasaulyje pagal vidaus pabėgėlių skaičių, tačiau paskutinėje vietoje pagal humanitarinei krizei spręsti gaunamą tarptautinę paramą. Jungtinių Tautų duomenimis humanitarinei krizei Ukrainoje įveikti yra būtini 266 mln. eurų, iš kurių šiuo metu trūksta 172 mln. eurų.

Po dviejų metų nepaskelbto, bet tikro karo zonose gyvenantys žmonės yra išsekę. Trūksta vaistų, insulino, vakcinų, operacijos yra atliekamos be nuskausminimo. Daugybė žmonių neteko namų, stokoja maisto, net geriamo vandens. Karas palietė 500 tūkst. vaikų, dalis jų nebelanko mokyklos, 7000 likę našlaičiais.

Didžiulių sunkumų akivaizdoje Ukrainos žmonės rodo išskirtinę tvirtybę. Religinės organizacijos šioje sunkioje situacijoje yra vienos iš sėkmingiausių pagalbos teikėjų. Ukrainos Caritas tiesiogiai padėjo daugiau nei 260 tūkst. žmonių, iš kurių 92 tūkst. buvo paremti pinigais būtiniausioms reikmėms, 70 tūkst. pasiekė pagalba iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos atsiųstais daiktais, 65 tūkst. sulaukė maisto, drabužių ir higienos reikmenų paketų, veikia 4600 perkeltų vaikų pagalbos centrų, 455 gyvenamiesiems būstams buvo įdėti langai ar atliktas būtiniausias remontas, kad juose vėl būtų galima gyventi.

Popiežius Pranciškus surinktas aukas paskirstyti Ukrainoje įgaliojo Popiežiškąją tarybą Cor Unum.  Taryba savo ruožtu pranešė, kad popiežius įnešė pradinę fondo sumą ir kad šie pinigai, kartu su surinktais balandžio 24-sios rinkliavoje bus skirti tūkstančiams nukentėjusios zonos gyventojų ir Ukrainos vidaus pabėgėliams. „Dėkoju iš anksto visiems, kurie dosniai aukos per rinkliavą Ukrainos žmonėms“, – sakė popiežius Pranciškus.