Vilniaus Katedros Tremtinių koplyčioje stovės Korbiko Švč. M. Marijos skulptūra

Lapkričio 8 d. arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė, kad Vilniaus Arkikatedros bazilikos Tremtinių koplyčioje po atnaujinimo darbų tikintieji atras Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūrą. Ši iš Sibiro į Lietuvą pargabenta ir čia restauruota skulptūra yra brangi Lietuvos tremtiniams.

Į Lietuvą skulptūra, dar vadinama Sibiro Madonos vardu, buvo parvežta iš Krasnojarsko krašto, Korbiko gyvenvietės kapinaičių. Lietuviški kryžiai Korbiko kapinėse liudija, jog tai – viena iš daugelio lietuvių tremties vietų. Apie 1955-uosius šiose kapinėse pastatytą Švč. Mergelės Marijos skulptūrą išdrožė tremtinys Jonas Maldutis. Prie jos įvairiomis progomis melstis būrėsi lietuviai tremtiniai, ji traukė ir čia gyvenusius vietinius.

Arkivyskupas Gintaras Grušas žinią apie Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūros perkėlimą į Tremtinių koplyčią pranešė lapkričio 8-ąją – tą dieną, kai yra minimos Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio mirties metinės. Arkivyskupą M. Reinį, kaip ir šiais metais palaimintuoju paskelbtą arkivyskupą Teofilių Matulionį, dėl ištikimybės tikėjimui persekiojo sovietinis režimas. Abu ganytojai keliavo tremties keliu kartu su savo tauta – arkivyskupas M. Reinys mirė Vladimiro kalėjime, Rusijoje, o pal. Teofilius, nors po ilgų kalinimų grįžo į Lietuvą, ir čia buvo KGB persekiojamas iki pat mirties.

„Pal. Teofiliaus ir arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimas mums rodo, ką reiškia būti Kristaus mokiniu, rodo, kokia yra buvimo Kristaus mokiniu kaina. Šie ganytojai įgyvendino artimo meilės paliepimą iki galo. Jie liudija, kas yra išbandyta meilė, kurios mirtis negali nugalėti“, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis pažymėjo, kad Korbiko Švč. Mergelės Marijos skulptūra bus ženklas, liudijantis per maldą gimstantį mūsų ryšį su tais, kurie iškeliavo, su mūsų tremtiniais, užmokėjusiais meilės kainą.

Korbiko Madonos skulptūra į Lietuvą buvo pargabenta 2010 m., kai lietuvių tremtinių kapines tvarkančių ekspedicijų dalyviai pastebėjo, kad skulptūros būklė sparčiai blogėja. Buvo nutarta skulptūrą pargabenti į Lietuvą ir čia restauruoti, o Korbiko kapinėse pastatyti ąžuolinę Švč. Mergelės Marijos skulptūros kopiją. Skulptūros pervežimu ir naujos skulptūros pastatymu rūpinosi Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos nariai.