Palaimintasis Teofilius sugrįžta į Vilnių per Aušros Vartų atlaidus

Lapkričio 11–19 d. dienomis vilniečiai ir miesto svečiai vėl sulauks Teofiliaus Matulionio Vilniuje. Birželį paskelbto palaimintuoju Teofiliaus relikvijos bus atvežtos į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus.

Teofiliaus Matulionio relikvija atkeliaus į Šv. Teresės bažnyčios šoninę koplyčią. Tikintieji prie sarkofago formos relikvijoriaus galės melstis ir prašyti sau bei savo artimiesiems malonių.

Taikos temai Aušros Vartų atlaiduose šiemet skiriama ypatinga vieta. Teofilius Matulionis savo gyvenimu ir žodžiais nuolat kalbėjo apie taiką. Viena iš karūnų, kuriomis prieš 90 metų buvo karūnuotas Aušros Vartų Marijos paveikslas, vadinama „Taikos karalienės“.

Šv. Teresės parapijos bendruomenė kviečia: „Globos atlaidų metu, Gailestingumo Motinos užtariami, ypač melsimės už taiką visame pasaulyje ir apmąstysime dorybes, kurių praktikavimas pakeičia žmonių širdis ir kuria gėrį pasaulyje.“

Per aštuonias atlaidų dienas Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje Mišios bus švenčiamos apie 70 kartų. Čia rinksis dešimtys tūkstančių piligrimų ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių. Mišios bus aukojamos lietuvių, lenkų, anglų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų kalbomis.

Atlaidų Mišiose bus meldžiamasi už visas Lietuvos vyskupijas, Baltarusijos tikinčiuosius, už Marijos Legioną ir Gyvojo rožinio narius, už žemdirbius, už šeimas ir išeiviją, už Lietuvos Kariuomenę ir Policiją, žiniasklaidos darbuotojus, kunigus ir seminaristus, už vaikus, mokytojus, katechetus, už valstybės tarnautojus ir politikus, už ligonius, gydytojus ir slaugytojus, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, už ateitininkus ir jaunimą, už atlaidų dalyvius.

T. Matulionis sovietų valdžios buvo kalintas tris kartus, iš viso 16 metų. Arkivysk. Teofilius Matulionis patarnavo visiems žmonėms, neatsižvelgdamas į jų tautybę: latviams, lenkams, baltarusiams, lietuviams. Jis pasižymėjo ypatinga ištikimybe Bažnyčiai, sovietmečiu atsisakė kurti nacionalinę Lietuvos Katalikų bažnyčią. Nors buvo nuolat persekiojamas, patyrė įvairių represijų, Teofilius atkakliai laikėsi apsisprendimo vykdyti Dievo valią. 2017 birželio 25 d. Vilniuje Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

Aušros Vartų atlaidais baigiami švęsti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai. Toliau tęsis Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. Simboliška, kad 300-osios Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo popiežiaus karūnomis metinės vyks minint Lietuvos valstybės šimtmetį. Pagrindiniai Lietuvos Globėjos metų renginiai vyks 2018 m. rugsėjo mėnesį Trakuose.

 

Vilniaus Šv. Teresės parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos informacija

Daugiau informacijos www.ausrosvartai.lt