Kunigų susirinkime – Bažnyčios socialinis mokymas ir Carito tarnystės

Lapkričio 8 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas susirinkimą pradėjo Valandų liturgijos Dienine malda. Arkivyskupas priminė, kad popiežius Pranciškus XXXIII eilinį sekmadienį paskelbė vargšų ir vargstančiųjų diena. Tai kvietimas sąmoningiau rūpintis tais, kurie dėl įvairių priežasčių tapo vargšais.

Mons. Žydrūnas Vabuolas pristatė neseniai išleistą „Docat“ – Socialinio Katalikų Bažnyčios mokymo santrauką. „Docat“ yra „Youcat“ serijos leidinys. Popiežiaus Benedikto XVI iniciatyva pradėtos leisti jaunimui suprantama kalba parašytos knygos apie Bažnyčios mokymą. „Youcat“ serijoje jau yra išleista Jaunimo katekizmas, „Update! Išpažintis“, Biblija, Maldynas jaunimui, knyga apie Sutvirtinimo sakramentą, Vadovas katechetui ir „Docat“. „Docat“ – tai knygos pavadinimas, sudarytas iš dviejų angliškų žodžių šaknų: „do“ – „daryti, veikti“ ir „cat“ – katekizmo trumpinio. Knyga padeda jaunimui atrasti, kaip gyventi ir veikti visuomenėje pagal krikščioniškąjį tikėjimą.

Knygą sudaro 12 skyrių, gausu iliustracijų, puslapių paraštėse daug citatų. Tai ne tik ištraukos iš Bažnyčios dokumentų, bet ir garsių, jaunimui žinomų žmonių mintys. Knygoje perteikiamos katekizmo nuorodos į visuomeninę veiklą, pabrėžiama, kad žmogui neturi pakakti savęs paties, jis sukurtas meilei.

Margarita Vyskupaitienė iš Vilniaus arkivyskupijos Carito administracijos sakė, kad kaip ir kasmet per Adventą bažnyčiose vyks akcija „Gerumas mus vienija“. Jos metu renkamos aukos platinant Carito savanorių pagamintas žvakeles. Šiais metais siūloma akciją pradėti dar prieš Adventą, kad žmonės galėtų žvakeles už auką įsigyti būtent Advento vainikui ir taip visa šeima galėtų drauge prisiminti vargšus ir pagalvotų, kaip gali jiems padėti.

Prieš pat Adventą rengiama Pasaulinė vargšų diena „Mylėkime ne žodžiais, bet darbais“. Ja siekiama, kad visos pasaulio krikščionių bendruomenės vis labiau taptų konkrečiais Kristaus meilės ženklais paskutiniesiems ir labiausiai stokojantiems. Popiežius kviečia Pasaulinę vargšų dieną paminėti konkrečiais meilės darbais visą savaitę nuo XXXIII eilinio sekmadienio, lapkričio 19 d., iki Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės, įvairiomis iniciatyvomis bendruomenėse parodyti draugystę ir solidarumą su vargšais ir suteikti jiems reikalingą pagalbą.

Svarbiausias Pasaulinės vargšų dienos šventimo elementas turėtų būti malda. Tėve mūsų maldą popiežius Pranciškus vadina vargšų malda. Juk prašydami duonos kviečiame Dievą rūpintis svarbiausiais mūsų gyvenimo poreikiais. Būdami Tėvo vaikai vieni kitiems esame broliai. Tą dieną siūloma skaityti ištrauką iš šia proga išleisto popiežiaus laiško, viešinti žinią feisbuko paskyroje, įterpti maldavimą Visuotinėje maldoje, pakviesti Carito atstovus pristatyti iniciatyvas, į kurias kviečiami įsitraukti visi parapijiečiai, organizuoti Carito atvirų durų dienas, pakviesti liudyti vargšams tarnaujantį žmogų. Svarbu pabrėžti tinkamą nuostatą: atsisukti į vargšą, susitikti su jo žvilgsniu, paliudyti nuoširdų dėmesį. Dažnai išmalda nepanaikina atskirties, neišsprendžia sunkumų. Pasaulinės vargšų dienos kvietimas – susitikti vienas kitą asmeniškai. Taip pat primenamas pasiūlymas aiškiai žmones informuoti, kokiam konkrečiam tikslui bus skiriamos surinktos aukos.

Arkivyskupas priminė, kad pildant santuokos anketas svarbus krupštumas. Taip pat pamokslaujant svarbu su meile žmones mokyti, aiškinti Dievo Žodį, o ne išsakyti nuoskaudas ar priekaištus. Reikia katechezių, kad žmonės būtų tinkamai ugdomi. Taip pat kviečiama dalyvauti 2017 m. gruodžio 8–10 d. Marijologiniame kongrese Trakuose. Išsami programa bus paskelbta www.trakubaznycia.lt.

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios klebonas ir Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža sakė, kad šįmet per kasmetinius Aušros Vartų atlaidus Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios koplyčioje bus sarkofagas su pal. Teofiliaus Matulionio relikvijomis. Viena atlaidų diena bus skiriama žemdirbiams, tęsiama hospiso diena, per kurią renkamos aukos onkologinėmis ligomis sergančių vaikų hospisui statyti.

Kitas kunigų susirinkimas vyks 2017 m. gruodžio 12 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-