Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-09-23

Mielieji,

šeštadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas klierikui Edvard Rynkevič suteiks diakono šventimus. Lydėkime šventinamąjį malda ir melskimės už naujus pašaukimus.

Sekmadienį bus minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Popiežius Pranciškus šiai dienai paskelbė žinią „Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais“. Į taip pat pavadintą šventę sekmadienį Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje kviečia Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programa.

Sekmadienį taip pat minima ir keliautojų bei vairuotojų diena. Parapijose gali būti laiminami vairuotojai ir automobiliai.

Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino. Vilniaus arkivyskupiją pasiekė pranešimas, kad Tikėjimo mokymo kongregacija, gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto išankstinio tyrimo dėl kun. Aloyzo Volskio medžiagą, patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino.

Sveikiname Ritą Pauliukevičiūtę – naują Bažnytinio paveldo muziejaus vadovę. Vadovavimą muziejui Rita perima iš Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, artimiausius keturis metus atstovausiančios Lietuvą prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino.

„Šventadienio mintys“ karo tema kalbina arkivyskupą
Informacija po LVK plenarinio posėdžio 2022-09-16
Norintiems gilinti žinias apie krikščionybę – kursai Mažojoje akademijoje
Alfa kursai Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. ruduo

Kalendorius:

Rugsėjo 23–25 d. Rekolekcijos „Jokūbo glėbys. Kaip pamilti savo gyvenimo istoriją“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Rugsėjo 23–24 d. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos bendruomenės ATSINAUJINIMO DIENOS
Rugsėjo 24–25 d. Rekolekcijų savaitgalis vyrams „Adomai, kur esi?’“ Gaveikėnų rekolekcijų namuose
Rugsėjo 24 d. 10.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje
Rugsėjo 25 d. 12.00 val. Migrantų ir pabėgėlių dienos šventė Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Rugsėjo 26 d. 11–18 val. „Knygadienis“ Lietuvių katalikų mokslo akademijoje (galimybė už auką įsigyti leidinių)
Rugsėjo 27 d. 19.00 val. Jungtinės Vilniaus bendruomenių pamaldos Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Rugsėjo 28 d. 18.00 val. Ekskursija „Pro Rytų vartus“ kartu su parodos kuratorėmis ir menininkėmis (Bažnytinio paveldo muziejuje)
Rugsėjo 28 d. 18.40 Alfa kursas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 18.00 val. Pažink Ramintoją. Nemokamos ekskursijos Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 29 d. 18.30 val. Ekskursijos po Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią (registracija)
Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę (3 dalis)“ su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus (internetu)
Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Į patyriminį žygį studentus kviečia Vilniaus akademinė sielovada
Rugsėjo 30 d. 14.00 val. 34-ojo VA Carito sezono atidarymo šventė: atpažinti gėrį ir grožį
Spalio 3 d. 18.30 val. Alfa kursas pradedamas Vilniaus arkikatedroje
Spalio 6 d. 19.00 val. ALFA kursas pradedamas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Spalio 6 d. 19.00 val. Pradedamas ALFA kursas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Broliai joanitai kviečia padėti Černihovo miestui (Ukrainoje) ir Spalio 2 d. kviečia į „Laisvės angelų mugę“
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“ kviečia į programą „Mokinystės kelionė“, kurio tikslas – padėti žmonėms patirti Jėzų jų santykiuose, lytiškume ir tapatybėje
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje renkama suaugusiųjų pasirengimo sakramentams grupė
Sekmadieniais 20.30 val. – šv. Mišios jaunimui ir ne tik Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM ir br. Pijus Štangvaltas OFM davė amžinuosius įžadus (nuotraukos)
http://www.uniateheritage.if.vu.lt – interneto svetainė apie LDK paveldą (unitus, bazilijonus ir Vilniaus Švč. Trejybės ansamblį)
Šeimų judėjimas „Namų Bažnyčia“ pradėjo naują veiklos sezoną (nuotraukos)
Programos „Šeimų draugystė“ parapijų koordinatorių Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje(nuotraukos)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai ir bendruomenės šventė Vilniaus Kalvarijose (nuotraukos)
Kaip galima atpažinti Dievo balsą? Vaizdo įraše atsako kun. Gabrielius Satkauskas
Vilniaus Visų Šventųjų parapija šventė „Artumo“ programos 5-metį (nuotraukos)

Parapijos ir bažnyčios registruoja į pasiruošimo grupes Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Informacijos kviečiame ieškoti parapijų tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose, skelbimų lentose, teirautis kunigų.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info