Kunigui Aloyzui Volskiui mesti įtarimai nepasitvirtino

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas praneša, jog kunigui Aloyzui Volskiui Jungtinėse Amerikos Valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupiją pasiekė pranešimas, kad Tikėjimo mokymo kongregacija, gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto išankstinio tyrimo dėl kun. Aloyzo Volskio medžiagą, patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino.

Po Mičigano valstijos prokuroro atlikto vertinimo buvo atsisakyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl įrodymų trūkumo.

Nei Vilniaus arkivyskupija, nei Telšių vyskupija panašaus pobūdžio skundų dėl šio kunigo nebuvo gavusi.

Kunigas Aloyzas Volskis grįžta į aktyvią kunigišką tarnystę. Kol kas kunigas paskyrimo į konkrečią parapiją neturi.

Asmenys, turintys pagrįstos informacijos ar patys patyrę seksualinę prievartą Bažnyčioje, būdami nepilnamečiai ar pažeidžiami asmenys, yra kviečiami kreiptis į vyskupijose paskirtus tyrėjus bei teisėsaugos institucijas.

Vilniaus arkivyskupijoje kreiptis kviečiama el. paštu tyrimas@vilnensis.lt.

Vilniaus arkivyskupijos informacija