Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-05-06

Mielieji,

šeštadienį, gegužės 7 dieną, 11 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje graži šventė – arkivyskupas Gintaras Grušas suteiks kunigystės šventimus trims diakonams: Robert Voičan, Aleksandr Romanovski ir Edgar Jan Šostak.

Kviečiame visą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenę kartu melstis ir dėkoti Dievui už šventinamuosius!

Naujai įšventinti kunigai pirmąsias šv. Mišias aukos gegužės 8 dieną:

– kun. Robert Voičan – 12 val. Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje;
– kun. Aleksandr Romanovski – 13 val. Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje;
– kun. Edgar Jan Šostak – 11.30 val. Jašiūnų Šv. Onos bažnyčioje.

Sekmadienį – maldos už pašaukimus diena. Popiežius Pranciškus žinioje šiai dienai rašo: „Šaukimės Šventosios Dvasios šviesos, kad šiame didžiajame plane kiekvienas iš mūsų rastų savo vietą ir prisidėtų prie jo viskuo, ką savyje turi geriausio!“

Vilniuje vyks susitikimas „Bažnyčia Europoje: šeimų šeima kelyje“
Saulės energija jau aprūpinama dalis Vilniaus arkivyskupijos pastatų
Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje – dėmesys Sinodiniam keliui

Kalendorius:
Gegužės 8 d. 13.00 val. Svečiai iš Charkivo teatro Šv. Kazimiero bažnyčioje
Gegužės 8 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos ir šventė Vilniaus Balsių bendruomenėje
Gegužės 8 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos VU Botanikos sode (studentams ir ne tik)
Gegužės 8 d. 18.30 val. Paramos Ukrainos žmonėms koncertas Bernardinų bažnyčioje
Gegužės 8 d. 18.00 val. Atviras bendruomenės „Maranata“ maldos susitikimas Vilniuje
Gegužės 8 d. 22.00 val. Padėkos vakaras-koncertas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50“ (per LRT Plius)
Gegužės 9 d. 18.20 val. Krikščioniškos meditacijos seminarai su t. Mindaugu Malinausku SJ Vilniuje
Gegužės 11–12 d. Studentų Šv. Luko klubas kviečia į dviejų dalių paskaitą apie krikščioniškąjį meną ir avangardą (anglų k., būtina registracija)
Gegužės 11 d. 18.30 val. Studentams Vilniuje: kino vakarai su br. Juozapu
Gegužės 12 d. 18.00 val. Antano Saulaičio SJ knygos „Dievo meilės ženklai: sakramentai kasdienybėje“ pristatymas Lojotekoje
Gegužės 12 d. 18.00 val. Lietuva su Ukraina: pamaldos ir paskaitos apie kultūros paveldą Vilniaus Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje
Gegužės 13–15 d. Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos sesija Vilniuje
Gegužės 14 d. 11.00 val. Krikščioniškos žiniasklaidos konferencija „Vakar. Šiandien. Rytoj.“ Vilniuje
Gegužės 14 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Vytautas Didysis ir jo Katedra“ su Bažnytinio paveldo muziejumi
Gegužės 15 d. 15.30 val. Knygos „Karmelio grožis“ pristatymas pas brolius joanitus Vilniuje
Gegužės 15 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos VU Botanikos sode (studentams ir ne tik)

Pagalba Ukrainai:
Daugiau nei trys šimtai Ukrainos mamų gauna paramą iš Lietuvos šeimų. Kviečiame jungtis į VA Šeimos centro kuruojamą projektą „Šeima – šeimai“
VA „Caritas“ su parapijomis kviečia į programą „Šeimų draugystė“, skirtą lietuvių ir ukrainiečių šeimoms Lietuvoje: Vilniaus Bernardinų parapija, šv. Jono brolių bendruomenė
VA „Caritas“ rinko paramą ukrainiečiams Lietuvoje ir atsidėkojo aukotojams Ukrainos spalvų žvakelėmis
Patirties įsivertinimo susitikimas savanoriams, konsultuojantiems Ukrainos žmones (nuotraukos)
Ramintojos bažnyčioje antrą kartą vyko lietuvių ir ukrainiečių bendrystės vakaras (nuotraukos)
Motinos dienos šventė pas graikų apeigų katalikus (nuotraukos)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Liepkiemio studentų namai ieško gyventojų (Vilniuje)
18–30 metų merginos kviečiamos kitais mokslo metais apsigyventi Samarietės bendruomenėje Vilniuje
Konferencija Seime gegužės 25 d.: „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“ (tiesioginė transliacija)
Penktadieniais Viliaus Pal. J. Matulaičio parapijoje – jaunimo ir senjorų susitikimai
Vilniuje vyko Pašvęstųjų simpoziumas
Konferencijos anglų kalba „Tikėjimas ir laisvė: Lietuvos perspektyva“, skirtos LKB Kronikos jubiliejui, vaizdo įrašas
Vysk. Darius Trijonis susitiko su Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bendruomene
Kodėl sekmadieniais reikia eiti į bažnyčią? – trumpame vaizdo įraše atsako t. Eugenijus Markovas SJ
VA „Carito“ mokymai apie „Išklausymo tarnystę“ Vilniaus šv. Juozapo parapijos bendruomenei(nuotraukos)
Sutvirtinamųjų šventės Vilniuje nuotraukos

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info