Arkivyskupas Gintaras Grušas: nenustokime padėti Ukrainos žmonėms

„Viešpatie neleisk, kad mes būtume kurti šauksmui tų, kurie šiandien nepaliauja šauktis dangaus“ – arkivyskupas Gintaras Grušas, pirmadienį kalbėdamas palaikymo Ukrainai mitinge, priminė Lietuvos žmonėms sakytus popiežiaus Pranciškaus žodžius.

„Rusijai užpuolus Ukrainą, vykstant karui, jau daugiau nei du mėnesius girdime Ukrainos žmonių šauksmą. Labai svarbu, kad mes nebūtume kurti tam šauksmui ir atsilieptume“ – tęsė arkivyskupas.

Ganytojas dėkojo visiems, kurie girdi ir atsiliepia į Ukrainos prašymus ir teikia pagalbą: „Dėkoju pavieniams žmonėms, parapijoms, vienuolynams, organizacijoms, kurios priėmė pabėgėlius. Dėkoju Caritui, kuris padeda ne tik bėgantiems nuo karo čia Lietuvoje, bet ir renka pagalbą siųsti į Ukrainą.

Džiaugiuosi, kad ir šeimos buriasi padėti Ukrainos šeimoms – ir esančioms čia, ir toms, kurios liko Ukrainoje.

Dar kartą raginu: nenuleiskime rankų, padėkime tiems, kuriems šiandien reikia mūsų pagalbos. Nebūkime kurti pagalbos šauksmui tų, kurie šaukiasi Dangaus. Slava Ukraini!“ – kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas.

Iniciatyvos Vilniaus arkivyskupijoje:

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro projektas Šeima–Šeimai įgauna pagreitį: Lietuvos šeimos įsipareigoja pusę metų remti naujagimio susilaukusią ukrainiečių šeimą, gyvenančią Ukrainoje. Šeimos centras kviečia ne tik remti materialiai, bet ir palaikyti kontaktą, bendrauti.


Parapijose šeimos kviečiamos bičiuliautis su parapijos teritorijoje gyvenančiomis ukrainiečių šeimomis, vyksta ar planuojami bendri susitikimai pagal VA Caritas siūlomą „Šeimų draugystės“ programą.


Ukrainiečiai vaikai kviečiami į Vilniaus Arkivyskupijos Caritas vaikų dienos centrus parapijose. Per parapijas ir Caritasukrainiečių vaikus pasiekia „Biblija vaikams“ ukrainiečių kalba.


Vilniuje ukrainietės mamos su vaikais laukiamos „Vilties angele“, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos namuose. Ramintojos bendruomenė rengia bendrystės vakarus su ukrainiečiais.


Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos (Kalvarijų g. 39) specialistai ukrainiečius konsultuoja dėl darbo, teikia psichologinę pagalbą, nukreipia švietimo, užimtumo klausimais.


VA Caritas su savanoriais renka ir dalija ukrainiečiams kokybiškus rūbus, patalynę, namams reikalingus daiktus, higienos priemones, mokyklinius reikmenis, teikia informaciją, psichologinę pagalbą (Blindžių g. 24A).


Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija