Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-10

Mielieji,

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Kviečiame parapijose, bendruomenėse melstis už Tėvynę Lietuvą, laisvės dovaną ir taiką Ukrainoje bei pasaulyje.

Iškilmingas šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 13 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Popiežius Pranciškus pastaruoju metu dažnai kviečia melstis už taiką Ukrainoje, taip pat paskelbta ir anksčiau numatyta Šventojo tėvo maldos intencija kovui: „Melskimės už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla ir toliau gintų gyvybę“ (vaizdo žinia apie intenciją).

Paskelbti pasiūlymai sinodiniam susitikimui tema „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas“

Apie viltį, maldos, atsivertimo, gailestingumo darbų svarbą karo kontekste arkivyskupas Gintaras Grušas Marijos radijo laidoje „Ganytojo Žodis“

Gavėniai:

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai
Parapijose pradedama kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Caritas gavėnios kalendorius „Visam Pasauliui atverta širdis“
Interaktyvi gavėnios kelionė vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)
Gavėnios kelionė su vysk. A. Jurevičiumi (video)

Pagalba Ukrainai:
Maldos už taiką Ukrainoje iniciatyvų sąrašas (nuolat pildomas)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
Lietuvos Caritas informacija ir statistika apie pagalbą Ukrainai. Ukrainoje likusiems žmonėms padėti į Lietuvos Caritas sąskaitą paaukota virš 500 tūkst. eurų
Karo pabėgėlius iš Ukrainos jau yra priėmusios Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo, Bernardinų parapijos, Dievo Apvaizdos seserys Utenoje, Basosios karmelitės Paštuvoje, Jėzaus vardo seserys Lentvaryje. Atvykstančiųjų laukia ir kiti vienuolynai, parapijos
Apie Vilniaus arkivyskupijos Carito pagalbą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams(vaizdo įrašas)
Kaziuko mugėje VA Caritas surinko 3722 Eur pagalbai ukrainiečiams Lietuvoje
Darželis „Mažutėliams“ priėmė grupę ukrainiečių vaikų
Vilniaus šv. Juozapo (Pilaitės) parapijiečiai gamino maskuojamuosius tinklus Ukrainai(nuotraukos)
Ukrainos piliečius Bažnytinio paveldo muziejus kviečia lankytis nemokamai
Humanitarinė pagalba ir parama:
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai

Kalendorius:
Kovo 11 d. 13.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 12 d. Šeštadienio ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 13 d. 14.00 val. Liudijimų popietė „Krikščionio (ne)kasdienybė“ Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Kovo 14–18 d. Pasirengimo Santuokos sakramentui kursai Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Kovo 15 d. 18.15 Centras „Bendrakeleiviai“ pradeda moterų bendrystės ir saviugdos grupę „Moters perlai“
Kovo 15 d. 18.30 val. Maldos vakaras Vilniaus Išganytojo bažnyčioje
Kovo 16 d. 18.30 val. Ses. Lindos Ceple paskaita „Širdies gydymas šventųjų išmintimi“ (internetu)
Kovo 16 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Širdies gydymas maloningumu. Šv. Pranciškus Asyžietis“ (ses. Linda Ceple SJE)
Kovo 17 d. 18.00 val. Atvirų durų diena Vilniaus šv. Juozapo mokykloje
Kovo 18–20 d. Rekolekcijos „Elijas. Išdžiūvęs šaltinis“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Kovo 18 d. 10.30 val. Pradedami ALFA kursai senjorams Šv. Kryžiaus namuose
Kovo 19–20 d. Piligriminis žygis vyrams (Švenčionėliai-Ignalina)
Kovo 19 d. 16.00 val. Padėkos šv. Mišios už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ leidėjus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 25–27 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Ar galiu būti netobulas?“ pas brolius joanitus
Kovo 26 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus parapijoje pradedama programa „Mokinystės kelionė. Įvadas“
Kovo 27 d. 20.30 val. Nuotolinė diskusija „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50 metų: tarp Lietuvos ir JAV“
Kovo 31 d. 18.30 val. Nuotolinė paskaita „Mystica Christiana. Įvadas į krikščioniškąją mistiką“ (dr. Aurimas M. Juozaitis)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Nukryžiuotojo Kristaus seserys feisbuko paskyroje kas savaitę dalijasi klausimais kasdienei asmeninei maldai su šv. Raštu gavėnios laikotarpiu („Kviečio grūdo“ iššūkis)
Sakralinės muzikos valandos šv. Kazimiero bažnyčioje (kovas)
Broliai dominikonai kviečia auka prisidėti prie Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios remonto
Vilniaus arkivyskupijos Carito kovo mėnesio naujienlaiškis
VA Carito Užsieniečių integracijos programa ieško socialinės integracijos kuratoriaus (-ės) darbui su užsieniečiais
Fotoreportažų konkursas „JAUNIMAS SINODO KELYJE“ 7–11 klasių mokiniams
Bendri pietūs – tradicija VA Carito Motinos ir vaiko namuose (nuotraukos)
Kovo 4–5 dienomis vyko Jaunimo sielovados forumas. Forumo įspūdžiai vaizdo filmuke, nuotraukose

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info