Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-03-03

Mielieji,

Kovo 4 dieną švenčiame pirmąjį Lietuvos globėją – šv. Kazimierą. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje iki sekmadienio tęsiasi šv. Kazimiero atlaidai.

Gavėnią pradėjome Pelenų trečiadieniu ir pasninko bei maldos diena už Ukrainą. Vyskupo Arūno Poniškaičio homilija šv. Mišiose už taiką Ukrainoje.

Gavėniai:
Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai, 2022
Parapijose pradedama kasmetinė gavėnios akcija „Pasninko dėžė“
Gavėnios kalendorius „Visam Pasauliui atverta širdis“
Interaktyvi gavėnios kelionė vaikams (parengė Vilniaus Visų Šventųjų parapija)

PAGALBA UKRAINAI:
Bažnyčia Lietuvoje tiesia pagalbos ranką Ukrainos žmonėms. Vilniaus arkivyskupija pabėgėlius apgyvendins viešbutyje „Domus Maria“ ir kituose būstuose, telkiami savanoriai, padėsiantys atvykstantiems. Lietuvos žmonės kviečiami prisidėti ne tik lėšomis, bet svarbiausia – broliška pagalba ir palaikymu, kad atvykusiųjų gyvenimas čia būtų orus ir kiek įmanoma pilnavertis.

Malda:
Pelenų trečiadienį vyko ekumeninis maldos vakaras Vilniaus Lukiškių aikštėje (vaizdo įrašas)
Melstis už Ukrainą kviečia visą parą atvira Dievo Gailestingumo šventovė. 15.00 val. ir 3.00 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda už taiką
40 dienų maldos akcija (kiekvieną dieną 19.30 val tiesioginė transliacija iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos)
Malda už taiką Ukrainoje 11.30 val. Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (pirmadieniais–šeštadieniais)
Vakarais 21 val. malda už taiką Ukrainoje su Dievo Apvaizdos seserimis (internetu)
Bernardinų parapijos kieme augantis medis puošiamas maldomis ir Ukrainos vėliavėlėmis (nuotraukos)
Vilniaus Piligrimų centras paskelbė Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ukrainiečių kalba
Kiekvieną dieną 15 val. Faustinos namelyje meldžiamasi Dievo Gailestingumo vainikėlis bei litanija už Ukrainą ir taiką pasaulyje
Kovo 4 d. 18.30 val. maldos vakaras už taiką Vilniaus Pal. Matulaičio bažnyčioje
Kovo 6 d. 18.00 val. maldos vakaras už Ukrainą Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Humanitarinė pagalba ir parama:
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai
Graikų apeigų katalikai (unitai) renka vaistus, maistą, darbužius
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ humanitarinę pagalbą ruoš ir Lukiškių kalėjimo patalpose
Kaziuko mugėje – Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ palapinėje – renkamos aukos ukrainiečiams (palapinė įsikurs Kudirkos aikštėje)
Lietuvos Caritas ieško patalpų Vilniuje ir Kaune (nuo 300 kv. m.)
Caritas savanoriais visoje Lietuvoje užsiregistravo virš 1000 žmonių

Kita:
Arkivysk. G. Grušas ir prel. E. Putrimas kviečia lietuvius pasaulyje padėti ukrainiečių bendruomenėms
Kovo 5–6 dienomis viso pasaulio karilionai (680) skambins Ukrainos autorių kūrinius. Vilniaus karilione šeštadienį ir sekmadienį Ukrainos himnas skambės: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ir 17.00 val.
Kovo 6 d. 13.00 val. Paramos koncertas Ukrainai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Akimirkos iš vasario 24 d. Taizė pamaldų už Ukrainą Vilniaus Švč. Trejybės unitų bažnyčioje
Šv. Juozapo mokykla dalijasi mokinių piešinių apie Ukrainą nuotraukomis
Ateitininkų federacijos kreipimasis į brolius ir seseris ukrainiečius

Kalendorius:
Kovo 4–5 d. Jaunimo sielovados forumas
Kovo 4–6 d. Rekolekcijos „Sutuoktinių susitikimai“ Pavilnyje
Kovo 5 d. Šv. Kazimiero diena Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kovo 5 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Karalaičio lelija“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Kovo 5 d. 12.00 val. Ekskursija po Vilniaus katedros koplyčias ir požemius
Kovo 6 d. Maldos už lietuvius visame pasaulyje diena
Kovo 8 d. Pradedamas Sutvirtinimo sakramento kursas sužadėtiniams pas brolius joanitus
Kovo 9 d. 17.00 val. Vakarinė ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje „Moters padėtis visuomenėje: nuo karalienės sosto iki vienuolės celės“
Kovo 9 d. 18.30 val. Prasideda nuotoliniai „Krikščioniški pokalbiai apie meilę su dalele psichologijos“ su G. Vaitoška
Kovo 15 d. 18.15 Centras „Bendrakeleiviai“ pradeda moterų bendrystės ir saviugdos grupę „Moters perlai“
Kovo 16 d. 18.30 val. Ses. Lindos Ceple paskaita „Širdies gydymas šventųjų išmintimi“ (internetu)
Kovo 18 d. 10.30 val. Pradedami ALFA kursai senjorams Šv. Kryžiaus namuose
Kovo 19–20 d. Piligriminis žygis vyrams (Švenčionėliai–Ignalina)
Kovo 25–27 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Ar galiu būti netobulas?“ pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Penktadieniais 20 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda ir šv. Faustinos dienoraščio skaitymas iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios (internetu)
Betzatos bendruomenės Lobių dirbtuvės kviečia kartu gaminti inkilus šį šeštadienį
Sinodinis susitikimas apie šventimą su bendruomene Maranata sekmadienį (Kovo 6 d.)
Pelenų trečiadienis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Malda už taiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Seminarijoje atidaryta paroda „15 iliustracijų Romos mišiolui lietuvių kalba“ (nuotraukos)
Seminarijoje vyko pašaukimų savaitgalis (nuotraukos)
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai skirtas stendas Vilniaus knygų mugėje (nuotraukos)

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info