Bažnyčia padės karo pabėgėliams: svarbu būstas, bet svarbiausia – broliškas priėmimas

Bažnyčia Lietuvoje tiesia pagalbos ranką Ukrainos žmonėms. Vilniaus arkivyskupija pabėgėlius apgyvendins viešbutyje „Domus Maria“ ir kituose būstuose, telkiami savanoriai, padėsiantys atvykstantiems. Lietuvos žmonės kviečiami prisidėti ne tik lėšomis, bet svarbiausia – broliška pagalba ir palaikymu, kad atvykusiųjų gyvenimas čia būtų orus ir kiek įmanoma pilnavertis.

Šį sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos aukos Ukrainos žmonėms, pasilikusiems savo tėvynėje. Už Lietuvos žmonių paaukotas lėšas pagalbą Ukrainoje teiks Ukrainos Caritas.

Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba rengia vietas pabėgėlių priėmimui – nuo pirmadienio pabėgėlius pasiruošęs priimti viešbutis „Domus Maria“. Daugėjant prieglobsčio prašančių žmonių, bus skiriamos ir kitos apgyvendinimui tinkamos patalpos, tokios kaip rekolekcijų namai, vienuolynai ir kt.

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos parapijos ir bendruomenės įsivertina, kiek ir kokių tinkamų apsigyventi patalpų turi, bei jas ruošia pabėgėliams. Greta vienos Vilniaus bažnyčios esančiame bute jau šiandien, sekmadienį, turėtų apsigyventi ukrainietės moterys su vaikais.

Arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Karo pabėgėliai, kurių sulauksime čia – moterys, vaikai, senyvo amžiaus žmonės, palikę šeimos narius Ukrainoje, patyrę stiprių sukrėtimų. Neabejoju, kad jų baziniais poreikiais – apgyvendinimu, būtiniausiais daiktais, maistu – sugebėsime pasirūpinti. Bet už viską labiau jiems bus reikalingas palaikymas. Kviečiu jau šiandien megzti su atvykstančiais ukrainiečiais brolišką santykį ir nepalikti jų vienų. Kviečiu savanoriauti, jungtis į Caritą, padėti bėgantiems nuo karo. Raginu iškart apgalvoti ir žingsnį į priekį: kaip įtrauksime čia atvykusius į bendruomenių gyvenimą ir veiklą, kad jie gyventų kiek įmanoma pilnavertiškiau ir oriau. Tegul visus artimo meilės darbus lydi malda už taiką Rusijos užpultoje Ukrainoje ir visame pasaulyje.“

Daugiau praktinės informacijos Vilniaus arkivyskupijos Carito puslapyje: https://vilnius.caritas.lt/pagalba-ukrainieciams/