Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-02-04

Mielieji,

Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonių dienai
Informacija apie Sinodinį kelią Vilniaus arkivyskupijoje: https://www.vilnensis.lt/sinodas/

Kalendorius:
Vasario 5 d. 8.15 val. Vyrų Rožinis prie Aušros Vartų
Vasario 5 d. 12.00 val. Šeimų edukacija „Ledinė žvakė“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Vasario 8 d. 16.00 val. Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. (nuotolinis renginys ir šv. Mišios)
Vasario 11 d. 16.00 val. Šv. Valentino dienos ekskursija „Širdies motyvas“ Bažnytinio paveldo muziejuje ir Katedros požemiuose
Vasario 16–19 d. MAG+S tylos rekolekcijos jaunimui
Vasario 18–20 d. Rekolekcijos ,,Jona. Apie žmogų, galvojantį, kad jis yra Dievas“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Vasario 19 d. 12.00 val. Knygos vaikams „Kronika. Slaptos knygos istorija“ pristatymas ir parodos atidarymas Lojotekoje
Vasario 22 d. 18.00 val. Taizé pamaldos Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Vasario 23 d. 19.00 val. Nuotoliniai ALFA kursai pradedami Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Vasario 24 d. 19.00 val. ALFA kursas lenkų kalba pradedamas Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (internetu)
Kovo 4–5 d. Jaunimo sielovados forumas
Kovo 4–6 d. Rekolekcijos „Sutuoktinių susitikimai“ Pavilnyje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kas teikia džiaugsmą? Iš ko kyla vienuolių džiaugsmas? – savo gyvenimu dalijasi seserys ir broliai
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Laikinieji namai ir Nuteistųjų konsultavimo programa ieško socialinių darbuotojų
Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija kviečia į sinodinius susitikimus jaunimui
Arkikatedros bendruomenė kviečia kurti šv. Kazimiero statulėles ir kurti filmukus apie šventąjį
Mažoji Akademija kviečia gilintis į krikščionybės temas paVasario semestro kursuose
Mokslo metų penktadieniais MAGIS kviečia studentus į šv. Mišias (ir ne tik) 18 val. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Vasario sekmadieniais 13 val. Sakralinės muzikos valandos Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Vasario–gegužės mėn. vyks liturgijos studijoms skirti nuotoliniai bažnytinės muzikos kursai
Katechezė šeimoms apie pašaukimą ir šventumo kelią
Vilniaus broliai saleziečiai iškepė Agotos duoną

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info