Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

2022 metų vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji kartu su ganytojais iškilmingai minėjo Viešpaties Paaukojimą ir šventė Pašvęstojo gyvenimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui tarus sveikinimo žodį, kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas dalijosi mintimis apie asmeninę ir bendruomeninę įžvalgą. Pasak kalbėtojo, pirmas žingsnis yra patikėti, kad esame Dievo sukviesti, Dievo mylimi, kad Jis yra veikiantysis. Tada – atpažinti netvarkingus prisirišimus, apvalyti protą ir valią, kad darytume teisingus sprendimus.

Tėvas Mindaugas pažymėjo, kad bendruomeninės įžvalgos reikia, kai dėl dalyko situacijos vienas žmogus negali jo išspręsti. Čia svarbu turėti prieš akis tikslą – renkamės tai, kas padeda geriau pažinti Dievą, vykdyti Jo valią, atsiversti, apsivalyti nuo asmeninio ir bendruomeninio egoizmo, drauge augti.

Prelegentas atkreipė dėmesį, kad bendruomeninės įžvalgos ieškojimas – tai ne vien žmogiškas dialogas, bet būdas kartu būti vedamiems Šventosios Dvasios. Dera kalbėti drąsiai, tiesiai ir nuolankiai, taip pat labai įdėmiai klausytis kito, užuot stengiantis įbrukti išankstinę nuostatą ar pasirinkti verčiau tylėti ir paklusti ar nepaklusti pagal savo norą. Svarbu taip klausytis kito, kad išgirstume jo kalboje Dievo valią ir savo argumentais ją paremtume. „Viskas vyksta pratybų nuotaikoje – rasti malonės, paguodos ženklus ir juose įsitvirtinti. Tuomet tai paliudyti kitiems ir kartu persiimti viena dvasia ir įžvalga. Nepamiršti, kad ieškome Dievo valios, o ne užsidegimo, nusiraminimo būsenos ar gražių, stiprių minčių.“ Pasak prelegento, bendruomeninė įžvalga turi skatinti atsiversti, laisvėti nuo savęs, savo valios.

Po konferencijos s. Rima iš Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos pakvietė melstis už kunigus ir padalijo paveikslėlius su kunigų vardais.

Netrukus prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Šventės dalyviai apmąstė Evangelijos ištrauką apie turtingą jaunuolį. Maldai pasibaigus, seserys ir broliai vienuoliai išsiskirstė į grupeles sinodiškai pasidalyti maldos vaisiais ir atsakyti į klausimą: Šiandienos iššūkiai pašvęstiesiems. Kokie keliai veda į autentišką Pašvęstąjį gyvenimą?

Šventę vainikavo iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.