Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-01-21

Mielieji,

Sausio 18–25 dienomis meldžiamės už krikščionių vienybę. Antradienį, sausio 25 dieną, 18 val. kviečiame į ekumeninės maldos vakarą Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje (šv. Jono g. 12).

Sausio 27 dieną minėsime pal. Jurgį Matulaitį. Vilniaus vyskupo pareigas Jurgis Matulaitis ėjo septynerius metus vadovaudamasis savo šūkiu „Blogį nugalėk gerumu“ bei demonstruodamas begalinę toleranciją, romumą, susivaldymą. Palaimintasis Jurgi, kilnusis ganytojau vienuoli, užtarki mus!

Visas parapijas, bendruomenes organizacijas kviečiame rengti Sinodinius susitikimus. Jei kyla klausimų – kreipkitės sinodas@vilnensis.lt.

Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (sausis)

Kalendorius:
Sausio 18–25 d. Maldos už krikščionių vienybę savaitė
Sausio 21–23 d. Rekolekcijos „Nugalėk savo baimę“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Sausio 22 d. 15.30 val. Parodos „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje“ uždarymo ekskursija Bažnytinio paveldo muziejuje
Sausio 24 d. 18.30 val. GAMA kursas Bernardinų parapijoje
Sausio 25 d. 18.00 val. Ekumeninės maldos vakaras Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje
Sausio 25 d. 18.45 val. Kino vakaras Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapijoje (lenkų kalba)
Sausio 25 d. 19.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Sausio 26 d. 18.30 val. Prasideda ALFA kursas jaunimui pas brolius joanitus Vilniuje
Sausio 27 d. 18.30 val. ALFA 30+ kursas suaugusiems pradedamas joanitų vienuolyne Vilniuje
Sausio 27 d. 19.00 val. Pradedami Post ALFA susitikimai Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje
Sausio 31 – vasario 2 d. KAIROS rekolekcijos studentams (būtina registracija)
Sausio 31 d. 18.30 d. Krikščioniškos maldos mokyklų pamokos su kun. Mindaugu Malinausku SJ (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Šv. Augustino religijos studijų centro Druskininkuose paskaitų ciklas sugrįžta
Knygų klubas Dievo Gailestingumo šventovėje kviečia drauge gilintis į šv. Kryžiaus Jono raštus
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II parapija skelbia veiklų sąrašą, į kurias kviečia jungtis
Schola Gregoriana Vilnensis įrašė plokštelę „Gaude Maria Virgo“, kurioje skamba giesmės Švč. M. Marijai iš LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomų seniausių giesmynų
Lietuvos šeimos centras kviečia poras į nuotolinių susitikimų ciklą „Būti drauge“ ir „Meilė greta netobulumo“
Betzatos bendruomenė kuria Dienos centrą intelekto negalią turintiems žmonėms ir klausia šeimų nuomonės
Naujausias Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos leidinio „Teesie“ numeris
Pastoracinė savaitė seminarijoje apie jaunimo sielovadą (nuotraukos)
Knygos apie Adelę Dirsytę pristatymas ir iliustracijų parodos atidarymas Vilniaus Kalvarijų parapijoje(nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Caritas naujienos:
Po penkis mėnesių trukusių mokymų parengti pastoraciniai animatoriai iš skirtingų parapijų
Nuo vasario Motinos ir vaiko namai veda Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupę
Užsieniečių integracijos programa ieško įdarbinimo konsultanto(-ės)
Socialiniam centrui „Betanija“ galima dovanoti arbatos, medaus ir vienkartinių puodelių. Arbata žiemą šildys centro lankytojus.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info