Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-28

Mielieji,

šeštadienį, 11 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikams Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak ir Robert Voičan suteiks diakono šventimus. Kviečiame būsimus diakonus lydėti maldoje ir stebėti šventimų transliaciją tiesiogiai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.

Sekmadienį – Švč. Trejybės šventė. Šv. Mišias 12.30 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos transliuos LRT Plius televizija.

Kitą savaitę prasideda birželio – Švč. Jėzaus Širdies – mėnuo ir Šventasis Tėvas kviečia melstis, už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami „tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs“.

Taip pat kiekvieną dieną esame kviečiami puoselėti pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir atlikti birželines pamaldas.

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ birželio 5 dieną kviečia nuotoliniu būdu jungtis į metinę konferenciją „Laiko ženklai“.

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms (pildoma)
Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Sekminių šv. Mišiose
Apie Šventosios Dvasios svarbą krikščionio gyvenime – Marijos radijuje kalbėjo arkivysk. G. Grušas
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas, kuriuo įsteigiama Katecheto tarnystė
Pasirengimas 2023 m. sinodui „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“ vyks viso pasaulio vyskupijose
Nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija prasidės Ignalinos dekanato parapijose

Kalendorius:
Gegužės 28 d. 19.00 val. – gegužės 29 d. 9.00 val. Naktinė adoracija Kristaus laiptų koplyčioje (šalia Bernardinų bažnyčios)
Gegužės 29 d. 10.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje | Palydi kun. Elijas Markauskas
Gegužės 29 d. 11.00 val. Diakonato šventimai (transliacija internetu iš Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos)
Gegužės 29 d. 11.00 val. Edukacija šeimoms „Simbolių kalba“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 29 d. 22.00 val. Klasikinės muzikos vakaras Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje
Gegužės 30 d. 17.00 val. Gegužinės pamaldos VU Botanikos sode Kairėnuose
Birželio 5 d. 10.00 val. Metinė Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konferencija (internetu)
Birželio 5 d. 17.00 val. Pradedami nuotoliniai maldos su Dievo žodžiu vakarai „Mokinystės keliu“ (palydi ses. Rima CC)
Birželio 6 d. 18.00 val. Jaunimo maldos vakaras Vilniaus šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių, galinčių pristatyti maistą į namus
Marijos radijo laidoje – pokalbis su kunigais, priklausančiais Vilniaus Šventojo Pilypo Nerio oratorijai
Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje paminėta 30 metų sukaktis nuo tikinčiųjų ir vienuolių sugrįžimo į šią bažnyčią
Naujas choro „Adoramus“ kūrinys „Duok man save, mano Dieve“
Pasirodė nauji žurnalų „Bitutė“ ir „Ateitis“ numeriai
Šv. Ignaco Lojolos laiškų rinktinės pristatymas (vaizdo įrašas)
Sekminių vigilija Vilniaus Kalvarijose (vaizdo įrašas)
Nuotraukos iš kunigų ir vienuolių dienos Vilniaus Kalvarijų atlaiduose

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.