Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje

2021 m. gegužės 29 d., šeštadienį, 11 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas klierikams Aleksandr Romanovski, Edgar Jan Šostak ir Robert Voičan suteiks diakono šventimus.

Kviečiame būsimus diakonus lydėti maldoje ir stebėti šventimų transliaciją tiesiogiai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko paskyroje.

Aleksandr Romanovski kilęs iš Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Terėsės parapijos, Edgar Jan Šostak, kilęs iš Jašiūnų šv. Onos parapijos. Robert Voičan – iš Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapijos.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija