Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-05-14

Mielieji,

Šiandien pradedama maldų Šventajai Dvasiai novena. Kviečiame devynias dienas iki Sekminių bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai.

Artimiausias sekmadienis – Kristaus Žengimo į Dangų (Šeštinių) iškilmė. Šią dieną taip pat minima ir Pasaulinė socialinio komunikavimo diena. Popiežius Pranciškus šiai dienai paskelbė žinią „Eik ir pasižiūrėk (Jn 1, 46). Komunikuoti sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokius, kokie yra“.

Gegužės 20–23 dienomis Vilniaus Kalvarijose bus švenčiamos Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Atlaidų programa lietuvių kalba ir lenkų kalba skelbiama parapijos svetainėje https://VilniausKalvarijos.lt, ten pat vyks ir visos Sekminių šventės transliacija.

Vysk. A Poniškaičio, LVK Šeimos tarybos pirmininko, sveikinimas šeimoms
Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą
Popiežius įsteigė pasauliečių katechetų tarnystę

Kalendorius:
Gegužės 14–15 d. Katedros varpinė kviečia švęsti gimtadienį
Gegužės 14–16 d. Rekolekcijos „Per tamsųjį slėnį“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Gegužės 15 d. 9.00 val. PLK šeimų konferencija „Šeimos – šeimoms“
Gegužės 15 d. 10.00 val. Pašaukimų žygis vyrams su jėzuitais
Gegužės 15 d. 11.00 val. „Simbolių kalba“ – edukacija šeimoms Bažnytinio paveldo muziejuje
Gegužės 15 d. 18.00 val. „Belaukiant Šventosios Dvasios“ – maldos ir šlovinimo vakaras iš Bernardinų bažnyčios (internetu)
Gegužės 20–23 d. Sekminės Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 21 d. Sekminių jaunimo diena Vilniaus Kalvarijose
Gegužės 22 d. 17.00 val. Amžinųjų įžadų šventė joanitų bendruomenėje
Gegužės 23 d. 12.00 val. Šv. Ignaco Lojolos laiškų rinktinės pristatymas Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje
Gegužės 27 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Rūpestingas sūnus ir brolis – vyskupas Jonas iš Lietuvos kunigaikščių“
Gegužės 29 d. 10.00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje | Palydi kun. Elijas Markauskas

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Gegužės sekmadieniais – kun. E. Puzynia SJ kviečia į gegužines pamaldas VU Botanikos sode
Šv. Juozapo mokykla Vilniuje švenčia dešimtmetį
Esė konkursas religijos ir kultūros Centrinėje ir Rytų Europoje tema, organizuojamas popiežiškojo Šv. Tomo akviniečio universiteto (anglų kalba)
Gegužės 14–16 d., Marijos radijas skelbia Marijatoną – dosnių širdžių šventę
Nuo gegužės 18 d. „Bendrakeleiviai“ pradeda naują išėjimo iš skyrybų grupę suaugusiems (internetu)
Gegužės 20 d. jėzuitai pradeda švęsti Šv. Ignaco metus. Gegužės 23 d. visą ignaciškąją šeimą kviečia į bendrą maldą (anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis)
Grigališkojo choralo savaitė (vasaros kursai) vyks rugpjūčio 1–8 d. Marijampolėje
Kun. Andriaus Končiaus paskaita „Belaukiant Sekminių“ (vaizdo įrašas)
Neopresbiterio sugrįžimas – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje viešėjo kun. D. Graževič (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.