Popiežiaus žinia Pasaulinei socialinio komunikavimo dienai

Nuotraukos autorė Laima Penek

Pasaulinė socialinio komunikavimo diena minima VI Velykų sekmadienį, per Viešpaties Dangun Žengimo iškilmę (šiemet – gegužės 16 dieną). Popiežius Pranciškus šiai dienai paskelbė žinią „Eik ir pasižiūrėk (Jn 1, 46). Komunikuoti sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokiues, kokie yra”.

Brangūs broliai ir seserys!

Kvietimas „ateiti ir pamatyti“, kuris lydi pirmuosius jaudinančius Jėzaus susitikimus su mokiniais, yra taip pat kiekvieno tikro žmogiško komunikavimo metodas. Siekiant papasakoti tiesą apie gyvenimą, tampantį istorija (plg. Žinią 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga 2020 m. sausio 24 d.), būtina palikti patogią išankstinę nuostatą „jau tą žinau“ ir išjudėti, eiti ir pamatyti, būti su žmonėmis, klausytis jų, stoti akistaton su tikrove, kuri mus visada nustebins kokiu nors aspektu. „Su nuostaba atverk akis į tai, ką matai, kad tavo rankos būtų pilnos šviežios gyvybės ir kad kiti tave skaitydami prisiliestų prie pulsuojančio gyvenimo stebuklo“, – patarė savo kolegoms žurnalistams Emanuelis Lozano Garrido (1). Todėl šių metų Žinią noriu skirti kvietimui „eiti ir pamatyti“ kaip paskatinimą kiekvienai komunikavimo išraiškai, kuri siekia būti skaidri ir pagarbi: tiek laikraščio redakcijoje, tiek interneto pasaulyje, įprastiniame Bažnyčios skelbime ar politiniame bei socialiniame komunikavime. „Eik ir pasižiūrėk“ yra būdas, kuriuo krikščioniškasis tikėjimas buvo perduodamas nuo pat pirmųjų susitikimų prie Jordano ir Galilėjos ežero krantų.

Visą žinią kviečiame skaityti Lietuvos vyskupų konferencijos puslapyje: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,449