Vysk. A. Poniškaičio sveikinimas šeimoms

Mielos ir brangios šeimos,

sveikinu jus su Tarptautine Šeimos diena. Ji yra dar viena proga prisiminti jus, nors iš tiesų šeima nėra tik vienos dienos tikrovė. Šeima gyvuoja be pertraukų ir neterminuotai. Ji yra namai, kurie visada laukia; santykis, kuris išlieka; meilė, kuri pasitiki.

Galima pasakyti daug gražių ir teisingų žodžių apie šeimą. Jie svarbūs ir reikalingi. Tačiau tam, kad tie žodžiai iš tiesų pasiektų ir paliestų, jie turi ateiti iš to, kuris mato, girdi, supranta, atjaučia. Juk kokia būtų prasmė vien sakyti nuostabius žodžius apie duonos skonį ir kvapą tam, kuris yra alkanas; apie jaukius ir šiltus namus tam, kuris patiria skurdą?

Keli paskutiniai metai Bažnyčios bendruomenei davė daug progų įsiklausyti į šeimų aktualijas, įsivardinti iššūkius, bet taip pat ir išryškinti meilę, kurios tie iššūkiai neužgožia. Keliaujame per Šeimos metus, kurių vienas iš siekių – kad meilės džiaugsmas atsinaujintų kiekvienoje šeimoje. Juk toks yra kiekvienos šeimos troškimas, jos jėga. Tai pabrėžia popiežius Pranciškus, visos Bažnyčios bendruomenės vardu sakydamas, kad „šeimos jėga iš esmės yra jos geba mylėti ir mokyti mylėti. Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile“ (Amoris Laetitia 53).

Kad ir kokia sužeista būtų… Šie žodžiai jautriai prisiliečia prie kiekvienos šeimos. Kad ir kokie sunkumai būtų išgyvenami dabar, kad ir kas nepakeičiamo ir neatstatomo būtų nutikę praeityje, jūsų pastangos mylėti čia ir dabar yra prasmingos ir labai reikalingos.

Ne kartą cituojami šv. Teresės iš Kalkutos žodžiai, kad „pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Tad kiekvienos šeimos pastangos skirti vieni kitiems laiko, išklausyti, suprasti, priimti, atleisti, pasitikėti yra nepaprastai svarbus ir niekuo nepakeičiamas indėlis į taiką daug platesniu mastu: mūsų visuomenėje ir netgi visame pasaulyje.

Mielos šeimos, jūs visos esate svarbios – ne tik šiandien, bet ir kasdien, ne tik darnios, bet ir įvairiai sužeistos. Tepadeda Dievas jums augti, remiantis meile. Tam laikas yra jau dabar. Mylėkime tokie, kokie esame ir taip, kaip dabar pajėgiame. Teauga visuose namuose meilės džiaugsmas. Meilės, kuri gyvuoja greta su netobulumu ir kuri gali būti tikra ir neapgaulinga, net būdama ribota ir žemiška (plg. AL 113).

Vyskupas Arūnas Poniškaitis
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas

2021 m. gegužės 15, Tarptautinė šeimos diena