Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-19

Mielieji,

gyvename gavėnios laikotarpiu – tai metas pasirengti Velykoms. Su pirmąją gavėnios diena palaipsniui pradėta grįžti prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais. Lietuvos vyskupų žinią tikintiesiems ir grįžimą prie bendruomeninių šv. Mišių Marijos radijo laidoje „Klausk drąsiai“ pristatė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia gavėnią išgyventi su meile ir jungtis į akciją „Pasninko dėžė“. Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes. Parapijų ir rektoratų sąrašas čia.

Sekmadienį šv. Mišias 12.30 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos tranliuos LRT Plius televizija.

Pirmadienį, vasario 22 dieną, Bažnyčia švęs Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę. Tai pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams skirta šventė, šią dieną verta prisiminti ir permąstyti popiežiaus reikšmę Visuotinėje Bažnyčioje.

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas Valstybės atkūrimo dieną
Lietuvos vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais

Kalendorius:
Vasario 19 d. 18.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras „Gavėnia – galimybių metas“ iš Ramintojos (internetu)
Vasario 21 d. 18.30 val. Lectio Divina su Maranata bendruomene (internetu)
Vasario 23 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Šventųjų, palaimintųjų ir Biblijos veikėjų atvaizdai Vilniaus katedroje“
Vasario 24 d. 14.30 val. Socialinis centras „Betanija“ kviečia į paskaitą „COVID–19 vakcinos. Bazinės žinios bei poveikis organizmui“ (internetu)
Vasario 24 d. 19.00 val. Pradedamos Šventojo Rašto studijos studentams: Kūno teologija (internetu)
Vasario 25 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Vilniaus katedros lobynas: nuo Fridriko Jogailaičio iki Audrio Juozo Bačkio“
Kovo 3 d. 18.30 val. Pradedamas susitikimų ciklas „Ko reikia kiekvienai mamai?“ (internetu)
Kovo 6 d. 14.00 val. Šv. Kazimiero diena jaunimui (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Veiklą pradėjo naujas krikščioniškas portalas laikmetis.lt
Joanitai broliai Jurgis ir Elijas kalbasi apie Gavėnią (vaizdo įrašas)
Interaktyvus Gavėnios kelias vaikams
Marijos Tarnaitės feisbuke kasdien įkelia gavėnios užduotį vaikams
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos feisbuke skelbiami bibliniai pašnekesiai su kun. Vytautu Langu
Ateitininkai kviečia vyresniuosius moksleivius į nuotolines pamokas
Jaunimas (18–30 metų) kviečiamas prisijungti prie Istorijos festivalio Joanitų vienuolyne
VA „Carito“ Žvakių dirbtuvės gali pagaminti dovanas šeimoms, įmonėms, bendruomenėms
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ieško savanorių koordinatoriaus (darbas Motinos ir vaiko namuose)
Radijo laida su s. Jolita Matulaityte ir kun. G. Satkausku apie stiprybę bendrystėje, meilę kitam, nepamirštant savęs
Pelenų diena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)

2021 metais vyksta Lietuvos gyventojų surašymas. Siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal tautybę, gimtąją kalbą ir išpažįstamą tikėjimą – rengiama apklausa internetu iki vasario 28dienos. Kviečiame ją užpildyti!

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.