Gavėnią išgyvenkime su meile: „Pasninko dėžės“ akcija parapijose

Prasidėjus 40 dienų trunkančiam gavėnios laikotarpiui, Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia jungtis į kasmetinę „Pasninko dėžės“ akciją. Visi, kurie gavėnios laiku malda, pasninku ir išmalda artinasi prie šv. Velykų slėpinio, yra kviečiami aukoti, dalintis maisto produktais ir pagelbėti stokojantiems.

Prisidėti galite atnešdami negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes.“ Parapijų ir rektoratų, kurie jungiasi į gavėnios akciją „Pasninko dėžė“, nuolat pildomą sąrašą galite rasti: https://vilnius.caritas.lt/pasninko-deze2021/

Akcija vyksta jau kelerius metus ir parapijų bendruomenės kūrybiškai atpažįsta esminius poreikius: paramą renka parapijoje veikiančioms socialinėms, labdaringoms iniciatyvoms (dienos centrams, išklausymo tarnystei, lankomiems vienišiems žmonėms, ruošia velykinius paketus stokojantiems) arba inicijuoja specialias akcijas (pinigines aukas konkrečiai šeimai, velykines dovanas kaliniams ir kt.).

Popiežius Pranciškus taip pat kviečia: „eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsivertimo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties „gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2021 m. Gavėnios proga). Per visus Jėzaus išgyventus sunkumus Jis tapo artimu bičiuliu kiekvienam žmogui, kuris neturi namų ir maisto, patiria patyčias, yra neteisingai apkaltintas ir patiria smurtą. Būtent jie buvo geriausi Jėzaus draugai, ir Jis, apie juos pasakodamas, kalba kaip apie save: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte…“ (Mt 25, 35).

Malda prašant širdies atsivėrimo veda į gilesnį Dievo pažinimą. Tokiu būdu kartu geriau pažįstame ir save, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą.

Pasninko metu susilaikydami nuo saldumynų, skanių patiekalų, mėsos, pirkinių  ar kitų nebūtinų, bet daug vietos mūsų gyvenime užimančių, dalykų, mes pripažįstame, kad mūsų „aš“ nėra pats svarbiausias.

Išmaldoje dalindamiesi su kitu tuo, ką branginame – mes mokomės mylėti kitą kaip save patį. Vienas dalykas – atiduoti tai, ko tau nereikia, bet visai kitas – kai atiduodi kitam tai, kuo ir pats džiaugiesi. Taip gali padaryti tik artimam bičiuliui, tik tam, kuris yra brangus tau.

Mielieji, šis gyvenimo etapas yra veiklios meilės laikas. Išgyvenimo klausimas tapo labai aktualus, kviečiame mokytis išgyventi su meile. Skirkite laiko, dėmesio, rūpesčio stokojančiam artimui, kuriam jūsų pagalba yra brangi dovana.

Vilniaus arkivyskupijos Carito informacija