Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-30

Mielieji,

Lietuvos vyskupai nuoširdžiai dėkoja visiems, stovintiems pirmosiose kovos su pandemija gretose – medikams, slaugytojams, savanoriams, Caritas darbuotojams, bei visiems, kurie lydi jų misiją savo malda. „Vieni kitiems pagelbėdami, atsakingai elgdamiesi, išlaikydami ramybę, likime ir toliau susitelkę bei saugokime vieni kitus“ – kviečia ganytojai. Lietuvos vyskupų konferencijos informacija dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose.

Lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę. Šią dieną prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų paminėjimo diena (vėlinės). Už mirusiuosius įprastai meldžiamės vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis). Šiais metais, atsižvelgiant į pandemijos padėtį, vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį.

Bažnyčios ir parapijos skelbia Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių oktavos pamaldų laikus. Kviečiame pasitikrinti informaciją jų skelbimų lentose, socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse.

Šventojo Tėvo maldos intencija lapkričiui: „Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai“.

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už gydytojus, slaugytojus, ligonius. Nuo lapkričio mėnesio adoracija vyks vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje.

Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai
Lenkijoje pradedamas sesers Vandos Boniševskos beatifikacijos procesas

Kalendorius:
Spalio 30–31 d. Adoracija Kristaus laiptų koplyčioje (šalia Bernardinų bažnyčios)
Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų iškilmė
Lapkričio 1 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 2 d. 18.00 val. Vities Liepsna: malda už mirusius nuo priklausomybių
Lapkričio 3 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos „Carito“Socialinio centro „Betanija“ ir Socialinės tarnybos bendruomenes

Būkime neabejingi savo artimui: jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verta susilaikyti nuo dalyvavimo Eucharistijos šventime ir melstis namie. Bažnyčiose, parapijų namuose ir kitur esame raginami laikytis visų apsaugos priemonių: dėvėti apsauginę veido kaukę, dezinfekuoti rankas, o parapijose, esančiose raudonųjų savivaldybių teritorijose, pastatų viduje laikytis bent 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių.

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Bažnytinio paveldo muziejaus animacinis pasakojimas vaikams apie Vytautą Didįjį ir Vilniaus Katedrą
Trakų bazilikoje iki lapkričio 22 d. galima pasimelsti prie šv. t. Pijaus relikvijos
Švenčionėliuose buriasi Maldos už kunigus ir pašaukimus grupė
Šeštadienių rytais grįžta „Ryto kava su Dievo Apvaizdos seserimis“ (tiesioginė transliacija)
Kursai besilaukiančioms šeimoms VA Šeimos centre (nuotoliniu būdu)
„Šventadienio minčių“ laida, skirta Dievo Gailestingumo vainikėlio maldai ir šv. Faustinai (vaizdo įrašas)
Kunigų seminarijos V ir VI kursų auklėtiniai buvo palaiminti lektoriaus ir akolitų tarnystėms (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.