Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų atlaidai

2020 m. lapkričio mėn. 14–22 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurių tema šiemet bus Totus Tuus (Esu visas Tavo). Tai iš šv. kunigo Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio (1673–1716) traktato Apie tikrąjį pamaldumą Marijai perimti žodžiai, kuriuos į savo vyskupo ir popiežiaus herbą įsirašė Jonas Paulius II.

Šiųmetinių Atlaidų pradžioje bus pakeltas jau šimtmetį nematytas puošnus Švč. Mergelės paveikslą dengiantis skydas. Lapkričio 15 d., sekmadienį, 11 val. Aušros Vartų šventovėje prie atviro koplyčios lango šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Atlaidų oktavos metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, moksleivius, jaunimą, ateitininkus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, senjorus, išeiviją. Atlaidai baigsis lapkričio 22 d. 11 val. iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias transliuos LRT Plius televizija.

Seimas 2020-uosius paskelbė Šv. Jono Pauliaus II metais, todėl per šiųmetinius Globos atlaidus apmąstysime Jo gyvenimą, mintis ir žodžius, herbo šūkį, reiškiantį, Jo paties aiškinimu, visišką priklausymą Jėzui tarpininkaujant Švč. Mergelei, Jo pamaldumą Marijai, kuris, Jo žodžiais, yra ne tik meilės Jai išraiška, jis pirmiausia yra kelias pas Kristų.

Savo apsilankymo Lietuvoje metu popiežius Jonas Paulius II 1993 m. rugsėjo mėn. 4 d., prieš pradėdamas Rožinio maldą, kalbėjo: Ši Aušros Vartų šventovė jau daugelį amžių kasdien regi daugybę piligrimų, pavedančių Gailestingumo Motinai savo džiaugsmus ir rūpesčius. Todėl šie Vartai tapo susitikimo su Kristaus ir Bažnyčios Motina, visų šios šalies tikinčiųjų vienybės vieta. Pats Jonas Paulius II savo pontifikato metu dažnai patikėdavo Dievo Motinai visus savo sunkumus, paaukojo Jai savo gyvenimą, tėvynę ir visą pasaulį.

Atlaidų programa, plakatas (lietuvių kalba), (lenkų kalba). Programoje dėl pandemijos galimi pakeitimai, prašome informaciją sekti čia.

Atlaidų knygelė (lietuvių kalba), (lenkų kalba)

Vilniaus Šv. Teresės parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija