Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-10

Mielieji,

sekmadienį, liepos 12 dieną, baigiami švęsti Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai Marijampolėje bei Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. 12 val. šv. Mišias iš Marijampolės transliuos LRT televizija ir Marijos radijas.

Vilniuje vasaros trečiadieniais 19 val. kviečiame klausyti kariliono koncertų Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios šventoriuje, o ketvirtadieniais 12 val. – vargonų muzikos Arkikatedroje bazilikoje.

Arkivyskupo Gintaro Grušo Valstybės dienos pamokslas, sakytas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2020 m. liepa
Mirė kunigas Petras TARVYDAS
Vilniaus seminarija kviečia kandidatus
Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms (pildoma)

Kalendorius:
Liepos 10–12 d. Krikščioniškosios meditacijos savaitgalis pagal šv. Ignaco metodą Trinapolio rekolekcijų namuose. Tema „Kaip nuostabiai mane TU sukūrei“
Liepos 10 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Liepos 13–16 d. Piligriminis žygis pėsčiomis iš Eišiškių į Aušros vartus (registracija)
Liepos 14 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje
Liepos 17–19 d. Piligriminė kelionė „Kunigo Alfonso Lipniūno keliais“ į Lenkiją (registracija iki liepos 11 d.)
Liepos 17–19 d. Krikščioniškosios meditacijos savaitgalis pagal šv. Ignaco metodą Trinapolio rekolekcijų namuose. Tema „Trokštu, kad TU mane išgydytum“
Liepos 25–26 d. VAJC kviečia ministrantus į „Išlikimo dieną” (registracija iki liepos 15 d.)
Liepos 2031 d. Dieninė stovykla vaikams Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijoje (registracija)
Liepos 2330 d. Stovykla-rekolekcijos paaugliams (lenkų k.) pas brolius joanitus Vilniuje (registracija)
Liepos 26–31 d. Ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys (registracija)
Liepos 31 – Rugpjūčio 2 d. Rekolekcijos „Kodėl suabejojai?“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje (registracija)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivsykupijos Katechetikos centras skelbia apie laisvas darbo vietas tikybos mokytojams
Pasirodė naujas žurnalo „Artuma“ numeris
Liepos 11 – paskutinė diena aplankyti parodą „XX amžiaus šventasis Jonas Paulius II“ Katedros varpinėje
Liepos šeštadieniais – ekskursijos Bažnytinio paveldo muziejuje ir Katedros požemiuose. Būtina registracija
Kun. Povilo Narijausko rengiami savaitės šv. Rašto skaitinių komentarai (tinklalaidės)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ komandos piligrimystė į Pal. J. Matulaičio atlaidus Marijampolėje (nuotraukos)
Tarptautinė pabėgėlių diena su Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Užsieniečių integracijos programa (nuotraukos)
Akimirkos iš Europos skautų vasaros stovyklos (nuotraukos)
Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos piligrimystė į atlaidus Žemaičių Kalvarijoje (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.