200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mirė kunigas Petras TARVYDAS

2020 liepos 6

Mirė kunigas Petras Tarvydas (1951–1977–2020)

2020 m. liepos 6 d., eidamas 69-uosius amžiaus metus, staiga mirė Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Petras Tarvydas.

Velionis buvo gimęs 1951 m. spalio 15 d. Biržų rajone, Naciūnų kaime. Po savaitės pakrikštytas gimtosios Pabiržės parapijos bažnyčioje. 1969 m. baigęs Pasvalio vidurinę mokyklą, Vilniaus Politechnikume pradėjo mokytis fototechniko specialybės. Kitų metų pavasarį paimtas į privalomą karinę tarnybą. Ją atlikęs, 1972 m. įstojo Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1977 m. gegužės 21 d. Kauno arkikatedroje vysk. Liudviko Povilonio buvo įšventintas diakonu, o kitą dieną – kunigu. Darbavosi šiose parapijose:

1977 m. liepos 1 d. paskirtas Vilniaus Šv. Teresės parapijos vikaru.

1981 m. birželio 24 d. paskirtas Naujojo Daugėliškio parapijos administratoriumi, pavedant laikinai aptarnauti ir Paringio parapiją.

1982 m. spalio 26 d. paskirtas Švenčionių parapijos vikaru.

1983 m. gegužės 25 d. paskirtas Eišiškių parapijos vikaru.

1984 m. sausio 25 d. paskirtas Norviliškių parapijos klebonu ir Dieveniškių parapijos vikaru adjutoriumi.

1988 m. lapkričio 25 d. paskirtas Paberžės parapijos administratoriumi.

1989 m. lapkričio 23 d. paskirtas Gaidės parapijos klebonu ir naujos Visagino parapijos klebonu.

1992 m. sausio 8 d. paskirtas Švenčionių parapijos administratoriumi, o balandžio 3 d. – ir Reškutėnų parapijos klebonu.

1993 m. kovo 10 d. atleistas nuo Švenčionių parapijos administratoriaus pareigų ir paliktas Švenčionių mokyklų kapelionu.

1995 m. rugpjūčio 22 d. taip pat paskirtas ir Švenčionėlių mokyklų kapelionu bei Katechetinių kursų vadovu.

2000 m. spalio 6 d. paskirtas į Švenčionėlių parapiją rezidentu.

2003 m. birželio 25 d. paskirtas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos vikaru.

2017 m. liepos 4 d. paskirtas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Kunigas Petras buvo visuomet linksmos nuotaikos, širdingai priimdavo įvairius žmones, bendraudavo paprastai ir giedrai. Laisvalaikiu domėjosi technika, kompiuterinėmis technologijomis.

Trečiadienį, liepos 8 d., 15 val. velionio kun. Petro kūnas bus pašarvotas I šarvojimo salėje prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinti bus galima iki 21.00 val. Ketvirtadienį 9 val. bus perkeltas į bažnyčią. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį, liepos 9 d., 12.00 val. Po šv. Mišių laidotuvės vyks prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios esančiose kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt