Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-08-30

Mielieji,
 
Pasitinkant rudenį melskimės už visus moksleivius, studentus, mokytojus ir dėstytojus, pakvieskime juos drauge dalyvauti mokslo metų pradžios šventėje Vilniaus arkikatedroje ar kitose bažnyčiose.

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos tikintieji nuo rugsėjo pirmosios jau melsis naujose patalpose – Medeinos g. 14 (sekmadienį, rugsėjo pirmąją, šv. Mišios 10 val. lietuvių k., 12.30 val. lenkų k.). Malda lydėkime į naujai pastatytą katalikišką švietimo įstaigą ateinančius vaikus, kurie mokslo metų pradžią čia švęs rugsėjo 2 d. 9 val.
 

Suskaitmenintos istorinės Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygos
Artėja Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos – atlaidai
Mažoji akademija kviečia gilinti žinias apie krikščionybę
Florencijos Šv. Lauryno bazilikos klebonas monsinjoras Viola Vilniaus arkivyskupijai dovanos „Šv. Kazimiero“ paveikslą

 

Kalendorius:
Rugpjūčio 30 d. 16:30 val. Gailestingumas jungia: piligrimystė Aušros Vartų g. šventovėse
Rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 d. Rekolekcijos Vilniuje | Dvasinė kova 2. Kaip apsisaugoti prieš blogį (lenkų k. su vertimu į lietuvių k.)
Rugpjūčio 30–31 d. Rekolekcijos su „Viešpaties Balso“ bendruomene Trinapolyje
Rugpjūčio 31 d. 8:00 val. Jaunimo piligrimystė į Marijampolę su Vilniaus Kalvarijų parapija
Rugpjūčio 31 d.  9:30 val. Padėka už šešerius nuolatinės Adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje
Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d. Dievo Motinos komandų susitikimas Šiluvoje (registracija iki rugpjūčio 28 d.)
Rugpjūčio 31 d. 18:00 val. Šventė Ramintojos bažnyčioje Vilniuje: knygos pristatymas, malda, adoracija
Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d.  Vilniaus Bernardinų bažnyčioje atviras renginys „Pabusk – jau laikas“
Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos — Lietuvos globėjos atlaidai (Trakinių atlaidai)
Rugsėjo 1 d. 11:00 val. „Aš esu“ bendruomenės mažasis Šeimadienis Vilniuje
Rugsėjo 1 d. 13:00 val. Ikonų dirbtuvės Vilniuje, Ramintojos bažnyčioje
Rugsėjo 1– spalio 8 d. Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis Vilniuje ir kituose miestuose
Rugsėjo 2 d. 18:30 val. Naujų akademinių metų šventė „Nelauk sesijos, melskis jau dabar“
Rugsėjo 3 d. 9:00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenę Vilniuje, Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Rugsėjo 3 d. 18:00 val. Paveikslo „Šv. Kazimieras“ dovanojimo šventė Bažnytinio paveldo muziejuje
Rugsėjo 3 d. 18:45 val. Šlovinimo vakaras Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Rugsėjo 6 d. 9:30 val. Mokymai „NVO atstovavimas šeimoms nacionaliniu lygmeniu“ Kaune
Rugsėjo 6 d. 19:00 val. Šventė Trakuose: Trakų Dievo Motinos karūnavimo jubiliejus. Subrendę vaisiai (bus suorganizuotas transportas į Trakus)
Rugsėjo 7 d. 7:30 val. Piligriminis žygis jaunimui Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai
Rugsėjo 7–15 d. Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
Rugsėjo 7 d. 15:00 val. Pilaitės bendruomenės ir šv. Juozapo parapijos įsteigimo dvidešimtmečio šventė
Rugsėjo 7 d. 17:00 val. BPM parodos „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“ uždarymo ekskursija
Rugsėjo 7 ir 8 d. Maldos ir solidarumo akcija: Vilniaus arkikatedra bazilika – Paryžiaus Dievo Motinos katedrai
Rugsėjo 8 d. 15:00 val. Vilniukų malda šv. Mišiose Aušros Vartų koplyčioje

 

Naujienos iš bendruomenių:

Daugelyje parapijų ir rektoratų pradedama registracija į pasirengimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo grupes (Vilniaus Šv. Vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Vilniaus Visų Šventųjų parapija, Vilniaus apašt. Petro ir Povilo parapija, Vilniaus šv. arkangelo Rapolo parapija , Vilniaus Šv. Teresės parapija, Vilniaus Šventojo Jono broliai)
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia savanoriauti piligriminiame žygyje Aušros Vartai–Trakai
VA Katechetikos centro vasaros sesijos Trinapolyje akimirkos
Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjungos 30-mečio akimirkos
Šv. Juozapo mokykla ieško Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto
„Bendrakeleiviai“ kviečia registruotis į įvairias programas, paskaitas bei diskusijas
Visų Šventųjų šeimos paramos centras ieško savanorių
Vilniaus Bernardinų bendruomenės centras kviečia į vaikų ir paauglių parodą „Laisvas“
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija kviečia vaikus jungtis į „Rožinukų“ grupelę
Vilniaus Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla skelbia naujų narių priėmimą
Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčios choras kviečia prisijungti prie choro veiklos
Į Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapiją atkeliavo Šv. Pilypo Nerio relikvijos
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos atlaidų akimirkos
Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijoje (nuotraukos)
Vilniaus pal. kun. M. Sopočkos hospisas dalyvauja Sostinės dienose ir kviečia apsilankyti informacinėje palapinėje
LRT Mediatekoje – filmas apie kunigą Augustiną Dirvelę
Mažesnieji broliai pranciškonai mini atsikūrimo Lietuvoje trisdešimtmetį