Suskaitmeninta dalis Vilniaus arkivyskupijos metrikų knygų

Trečiadienį pirmojo Bažnyčios dokumentų skaitmeninimo etapo pristatyme Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui perdavė laikmeną su skaitmeninėmis metrikų kopijomis. Rugsėjo pabaigoje šios istorinės vertybės taps prieinamos Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaitmeninių dokumentų skaitykloje tiek mokslininkams, tiek ir kiekvienam besidominčiam istorija.

Projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ koordinatoriaus dr. Ramojaus Kraujelio teigimu, seniausios Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose rastos knygos – iš XVII a. (Švenčionių bažnyčios gimimo įrašų knyga nuo 1640 m., Adutiškio bažnyčios gimimo įrašų knyga nuo 1655 m.), storiausia knyga – net 1500 puslapių, netikėti radiniai: raštai su vyskupų ir popiežiaus parašais, fotografijos, pasas, pinigai.

Dar vienas projekto atradimas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Laužiko Lietuvos valstybės istorijos archyvui perduoti BARIS projekto metu suskaitmenintų dokumentų vaizdai. Paaiškėjo, kad tik laimingo atsitiktinumo dėka pavyko išsaugoti 2016 metais sudegusios ir šiuo metu atstatomos Ceikinių bažnyčios archyvą, kuriame ir 23 metrikų knygos. Jos bus suskaitmenintos ir kartu su skaitmeninėmis kopijomis grąžintos parapijai.

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius džiaugiasi prieš daugiau nei trejus metus prasidėjusiu projektu: „Šis projektas – tai sklandaus ir abi puses, tiek valstybę, tiek Bažnyčią, kultūriškai praturtinančio bendradarbiavimo pavyzdys. Per ilgus šimtmečius, per visas negandas ir okupacijas Bažnyčia išsaugojo mūsų protėvių atminimo dokumentus. Šie dokumentai Vyriausiojo archyvaro tarnybos dėka netrukus įsilies į mūsų šalies skaitmeninės atminties kraujotaką ir bus prieinami kiekvienam gebančiam perskaityti senuosius įrašus.“

Pirmajame projekto etape iš viso suskaitmeninta per 700 knygų, 110 tūkst. vaizdų, 1,2 TB informacijos iš 37 Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių.

Pasak dr. R. Kraujelio, bažnytines metrikų knygas Vilniaus arkivyskupijoje pradėta skaitmeninti birželio mėnesį. „Dvi skaitmenintojų komandos du mėnesius darbavosi nuostabioje aplinkoje – Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, Švenčionių klebonijoje, Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus atradimo parapijos namuose. Suskaitmenintas knygas jau skaičiuojame šimtais, vaizdus – šimtais tūkstančių. Sutvarkius skaitmeninius vaizdus ir suderinus naudojimo sąlygas, rugsėjo pabaigoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių metrikinių knygų kolekcija bus prieinama skaitytojams Lietuvos valstybės istorijos archyvo skaitmeninių dokumentų skaitykloje“, – sakė projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ koordinatorius.

Šiuo metu dalis skaitmenintojų komandos jau darbuojasi Panevėžyje – pradėtos skaitmeninti Panevėžio vyskupijos bažnyčių metrikų knygos.

Baigus įgyvendinti projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ visos skaitmeninės kolekcijos ir naujos archyvų elektroninės paslaugos tyrinėtojams bus prieinamos internetu.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas skaitmenizuoti Katalikų Bažnyčios parapijose esančias metrikų knygas pasirašytas 2016-ųjų gegužės 30 dieną. Jame numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų Lietuvos bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal vyskupijose surinktos informacijos pagrindu sudarytus sąrašus.

Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Dokumentų skaitmeninimo darbai prasidėjo 2018 m. pabaigoje Vyriausiojo archyvaro tarnybai pasirašius sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir šį pavasarį įsigijus modernią skaitmeninimo įrangą bei subūrus skaitmenintojų komandą.

Katalikų Bažnyčios Lietuvoje metrikinių dokumentų skaitmeninimo pirmojo etapo rezultatai visuomenei pristatyti trečiadienį, rugpjūčio 28 d. Lietuvos archyvų ekspozicijų ir edukacinėje salėje (Mindaugo g. 8, Vilniuje).