Mažoji akademija kviečia gilinti žinias apie krikščionybę

Mažoji akademija pradeda savo devintuosius katalikiško suaugusiųjų ugdymo metus. Rūpi, ką istoriniai šaltiniai teigia apie Jėzų Kristų ar dėl ko egzistuoja kančia, ką sako Bažnyčia apie jai metamus kaltinimus, o gal smalsu, ką ir dėl ko iš tiesų degino inkvizicija arba ką patarti Krikšto norinčiam atsisakyti draugui? Visi, ieškantys atsakymų į panašius klausimus ir norintys susiformuoti sąmoningą požiūrį į Dievą ir Bažnyčią, tobulinti žinias apie krikščionišką gyvenimą, kviečiami studijuoti  Mažojoje akademijoje prie Lietuvos katalikų mokslų akademijos.

Kviečiam. Tai ne grupelė, tai beveik aukštoji mokykla. Šį rudenį mūsų augančiam klausytojų iš visos Lietuvos būriui siūlome devynetą akademinių kursų ir programų.

 —

Pirmadieniais laukiame savo „pirmokų“. Tą dieną vyks „Krikščionybės pagrindų“ kursas, kuris skirtas pirmai akademinei pažinčiai su krikščionišku tikėjimu, taip pat ir startiniam įsibėgėjimui į visus kitus Mažosios akademijos kursus. Šio kurso metu skirtingi dėstytojai – dvasininkai ir pasauliečiai, konkrečios temos specialistai, – supažindina su kertiniais Bažnyčios mokymo klausimais. Kam reikalinga Bažnyčia? Ką teigia šiuolaikinis ateizmas? Kokių teisių ar pareigų krikščionis turi savo valstybei ir kaip LR Konstitucija pagrindžia religijos laisvę? Ar Bažnyčia moka mokesčius? Ką reiškia būti pašauktam Dievo: Dievas kviečia tik į kunigystę ar vienuolyną?
Kursas vyks spalio 7 d. gruodžio 16 d., sausio 20 d. gegužės 4 d., 18 val.

Profesorius Vytautas Ališauskas supažindins su Kanoninėmis ir apokrifinėmis evangelijomis, jų kilme, raida, prasme. Visos krikščionių Bažnyčios šventomis knygomis laiko 4 evangelijas: pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną, tačiau jų kilmė, atsiradimo sąlygos, patikimumas kelia daug ginčų. Įvairios mokslinės teorijos ir bažnytinė tradicija kai kada sutampa, kai kada viena kitai prieštarauja. Kita vertus, paskutiniu metu ir mokslininkai, ir skaitytojai vis labiau domisi apokrifinėmis evangelijomis. Naujausi archeologijos atradimai, filologų ir istorikų darbas jas padarė prieinamas autentišku pavidalu. Kuo skiriasi šios dvi krikščioniškųjų raštų grupės, kaip jos formavosi, ar apokrifinės evangelijos gali ką nors papasakoti apie istorinį Jėzų? Ar kanoninės evangelijos tėra bažnytinių tradicijų atspindys, ar autentiški atsiminimai apie Mokytoją iš Nazareto? Tai tik keli klausimai, kurie bus svarstomi šitame kurse.
Kurso laikas: antradieniais, spalio 8 d. gruodžio 10 d. (10 paskaitų), 18 val.

Trečią mėnesio antradienį į akademiją renkasi knygos mėgėjai. Šių metų Knygų klubas, lydimas dr. Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės, sustos prie Nobelio premijos laureatų kūrybos. Nobelio literatūros premija pagal Alfredo Nobelio testamentą teikiama „išskirtinių idealistinės krypties kūrinių“ autoriams. Švediškas žodis „idealisk“ dviprasmis, todėl formuluotė gali reikšti ir „idealumo siekiančius“, ir „idealistinius“ kūrinius kitaip sakant, ir gryną literatūrinę vertę, ir tam tikrą pasaulėžiūrą. Knygų klube neabejotinai svarūs ir pažįstami vardai, kurių kūriniuose ir mėginsime ieškoti gal idealų, gal idealumo.
Idealai ir idealistai. spalio 15 d., lapkričio 19 d., gruodžio 17 d., sausio 21 d., vasario 18 d., kovo 17 d., balandžio 21 d., 18.30, LKMA mažoji auditorija.
Spalio 15 d. 1909. Selma Lagerlof, „Saga apie Gestą Berlingą“
Lapkričio 19 d. 1929. Thomas Mann, „Lota Vaimare“
Gruodžio 17 d. 1970. Aleksander Solzhenycin, „Viena ID diena“
Sausio 21 d. 1980. Czeslaw Milosz, „Isos slėnis“
Vasario 18 d. 2013. Alice Munro, „Brangus gyvenime“
Kovo 17 d. 2017. Kazuo Ishiguro, „Neleisk man išeiti“
Balandžio 21 d. 2018 / 2019 ??? (bus paskelbta spalio 10 d., tai jeigu bus kas nors, kas nėra išversta arba dėl kitų priežasčių niekaip netinkama mūsų klubui, rasim pakaitalą.)

Taip pat trečiadienių vakarais Mažojoje akademijoje vyks Bažnyčios istorijos paskaitos. Dr. Arūnas Streikus apžvelgs Naujuosius ir naujausius laikus (XIX a. antroji pusė – XX a.).
Kurso metu bus aptariamas pagrindinių krikščioniškų konfesijų santykis su politiniais, kultūriniais ir socialiniais modernaus pasaulio iššūkiais, šiame kontekste gimę nauji religinio gyvenimo reiškiniai. Mėginsime ieškoti atsakymų į šiuos ir kitus klausimus: Ką reiškia ir kokiomis istorinėmis aplinkybėmis buvo paskelbta popiežiaus neklystamumo dogma? Kodėl protestaniškoje krikščionijos dalyje taip paplito sekmininkų sąjūdis? Kaip per šį laikotarpį pasikeitė pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje? Kokios buvo krikščionių patirtys akistatoje su XX a. totalitariniais režimais? Paraleliai bus nagrinėjamos ir Bažnyčios istorijos trajektorijos Lietuvoje: lietuviškosios katalikybės genezė carinės Rusijos priespaudos akivaizdoje, krikščioniškų religinių bendrijų adaptacija prie modernios tautinės valstybės sąlygų, nacių ir sovietų režimų pasekmės bei jų įveikos bandymai.

Nuo lapkričio vidurio ketvirtadienių vakarais dėstytoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė besidomintiems menu ir meno istorija suteiks progą pasigilinti į Dievo vaizdavimą krikščionybėje (lapkričio 14 d. gruodžio 19 d., 18 val.).
Dievo vaizdavimas krikščionybėje buvo ir tebėra aktuali ir nelengva tema. „Mažosios akademijos“ kurse bus pristatyta krikščioniškojo atvaizdo genezė, ikonografijos raida, meninių stilių kaita. Bus siekiama išsiaiškinti Bažnyčios istorijos įvykių ir krikščioniškos minties įtaką žmogaus kūrybai.

Taip pat ketvirtadieniais mėginsime atidžiau įsižiūrėti į „Evangelijos pagal Morkų“ tekstus. Bandysime perprasti ne tik konkrečių tekstų prasmę, bet ir užčiuopti visos evangelijos užmanymą. Susipažinsime su Bažnyčioje praktikuotais evangelinių tekstų skaitymo būdais. Atidusis skaitymas. Evangelija pagal Morkų vyks nuo spalio 10 d. Dėstyt. dr. ses. Rima Malickaitė CC.
Visada galvojame apie tuos, kurie gyvena atokiau nuo Vilniaus ir jiems sunku atkeliauti klausytis kassavaitinių paskaitų. Dėl to tradiciškai siūlome porą ir nevilniečiams „subalansuotų“ kursų, kurių paskaitos išsidėlios per vieną šeštadienį. Tai į šeimą, tarpusavio santykių gerinimą orientuotos paskaitos. Temos aktualios, šiandieninės, o išmintis – šimtametė ir tūkstantmetė.

Sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė dalinsis šv. Benedikto įžvalgomis, kuriomis vadovaudamiesi jo broliai kūrė vienuolines bendruomenes ir kurios tebegalioja šiandien kiekvienam krikščioniui, trokštančiam kurti santykį ir pasirengusiam dėl jo stengtis. Skirtingi charakteriai, patirtis, išsilavinimas, talentai… skirtingi žmonės prasmingai (su)gyvenantys po vienu stogu? Kaip tai įmanoma? Savo ilgaamžiškumu, tvarumu ir aktualumu nepralenkiama šv. Benedikto Nursiečio regula vienuoliams pilna ir šiandien galiojančių įžvalgų kiekvienam krikščioniui. Šiame seminare peržvelgsime paties Benedikto gyvenimo patirtį ir iš jos kilusias pamokas bei principus, kurie mums gali praversti bandant (su)gyventi su kitais.
Kursas Šv. Benediktas. Kaip sugyventi skirtingiems? vyks šeštadienį, rugsėjo 28 d., 13.0019.00.

Dr. Benas Ulevičius pasiūlė pažvelgti, ką apie šeimą kalba ir jai siūlo Biblijos tekstai ir Bažnyčios mokymas, kuriam visada rūpėjo šeima. Su šiuo charizmatišku dėstytoju ieškosime atsakymų į klausimus, koks vaidmuo Dievo plane skiriamas žmogui ir žmonai, kaip ištverti santuoką, kaip perteikti tikėjimą vaikams, ką šeimai pataria Bažnyčia?
Beno Ulevičiaus kursas Šeima: dieviška ir kasdieniška vyks šeštadienį, spalio 12 d., 13.0019.00, LKMA auloje.

Ignaciškos pratybos „Eik į savo kambarėlį“ skirtos užmegzti, sutvirtinti, ugdyti mūsų ryšį su Dievu. Kasdien namie atliekame maldos užduotis ir kartą per savaitę susitinkame pasidalinti maldos patirtimi. Susitikimų metu kartu meldžiamės, dalinamės, kaip sekėsi atlikti pratybas, kuri meditacija buvo naudingiausia ir kodėl.  Pratybų grupelę lydės ses. Rima Malickaitė.
Pratybas atliekanti grupė susitiks trečiadieniais, nuo spalio 9 d. 

Pageidaujantiems ir 90 proc. pasirinkto kurso paskaitų lankiusiems klausytojams išduodami pažymėjimai apie kursų baigimą. Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai prašomi pagal savo galimybes palikti auką.

Registracija privaloma. Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Registravimosi anketos ir platesni kursų aprašymai lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje.

REGISTRACIJA iki spalio pradžios arba kol bus laisvų vietų.

Iškilus klausimams rašykite el. paštu akademija@lkma.lt