Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2018-03-24

Šį sekmadienį – Viešpaties Kančios, Verbų, sekmadienis. Įžengiame į svarbiausią liturginių metų savaitę, kurios liturgijoje keliaujame per mūsų Viešpaties Jėzaus Kančią ir Kryžių į Prisikėlimą.

Verbų sekmadienį šv. Jono Pauliaus II kvietimu taip pat minime Pasaulinę jaunimo dieną. Sekmadienį bažnyčiose vyks rinkliava Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui.

Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje 2018 (nuolat pildoma)
Kovo 26-ąją – paramos persekiojamiems krikščionims akcijos Lietuvoje
Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų Mišių ir pamaldų laikas Vilniaus arkivyskupijoje 2018
Vyskupai aptarė pasirengimo popiežiaus vizitui gaires
Vyskupų kreipimasis rengiantis popiežiaus Pranciškaus kelionei į Lietuvą

Kalendorius:
Kovo 23–25 d. Programos jaunimui „Pažink save“ savaitgalis Vilniuje (būtina registracija)
Kovo 23–24 d. Seminaras „Kristaus Kryžius, mano kryžius, o gal galima be kryžiaus?“ su kun. M. Malinausku SJ Vilniuje
Kovo 24 d. 8:15 val. Susitikimas „Katalikybė“ apie Eucharistiją ir šv. Mišias Joanitų vienuolyne Antakalnyje
Kovo 24 d. 9:00 val. Prasideda Natūralaus šeimos planavimo mokymai savaitgaliais Vilniuje (būtina registracija)
Kovo 24 d. 11:30 val. Šv. Jono apaštalinių seserų įsikūrimo Lietuvoje 10-mečio šventė Senuosiuose Trakuose
Kovo 24 d. 12:00 val. Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Verbų sekmadienis“ Bažnytinio paveldo muziejuje (būtina registracija)
Kovo 24 d. 16:45 val. Gavėnios rekolekcijos šeštadieniais Vilniaus Katedroje
Kovo 25 d. Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis
Kovo 25 d. 13:00 val. Dr. G. Surdokaitės-Vitienės paskaita „Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos“ Trakų bazilikoje
Kovo 25 d. 16:00 val. Kryžiaus kelias Antakalnio kapinėse
Kovo 26 d. 9:00 val. Krikščionių Kalvarijos: Paramos persekiojamiems krikščionims diena Lietuvoje
Kovo 27 d. 17:00 val. Šv. Mišios už A†A kun. Kazimierą Meilių, minint pirmąsias mirties metines, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje
Kovo 28 d. 19:00 val. Didžiosios savaitės giedojimai „Tenebrae / Sutemos“ Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Kovo 28 d. 19:30 val. Gavėnios susikaupimo vakaras Pilaitės parapijoje
Kovo 29–31 d. Didžiojo tridienio rekolekcijos su Galilėjiečių bendruomene Trinapolyje (būtina registracija)
Kovo 29–31 d. Didžiojo tridienio rekolekcijos su seserimis asumpcionistėmis Vilniuje
Kovo 29 – Balandžio 1 d. Didžiojo tridienio rekolekcijos jaunimui su br. Louis – Xavier Joanitų vienuolyne
Kovo 29 d. 10:00 val. Didysis ketvirtadienis: Krizmos šv. Mišios Vilniaus Katedroje
Kovo 29 d. 18:00 val. Didysis ketvirtadienis: Paskutinės vakarienės šv. Mišios Vilniaus Katedroje
Kovo 30 d. Prasideda Dievo Gailestingumo devyndienis
Kovo 30 d. 15:00 val. Didysis penktadienis: Kryžiaus kelias iš Vilniaus Katedros į Trijų kryžių kalną
Kovo 30 d. 18:00 val. Didysis penktadienis: Viešpaties Kančios pamaldos Vilniaus Katedroje
Kovo 31 d. 21:00 val. Didysis šeštadienis: Velyknakčio liturgija Vilniaus Katedroje
Balandžio 1 d. Šv. Velykos – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas
Balandžio 1 d. Prasideda Dievo Gailestingumo savaitė

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vysk. Darius Trijonis susitiko su Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos vadovybe;
Šį savaitgalį vyks „Maisto banko“ akcija, galite prisijungti prie Katedros parapijos „Maisto banko“ savanorių;
Iki kovo 28 d. Vilniaus prekybos centruose „Akropolis“ ir „Panorama“ galimybė paremti VA Carito veiklas;
Bažnytinio paveldo muziejus siūlo velykinius edukacinius užsiėmimus moksleiviams;
Į Didžiojo Tridienio rekolekcijas kviečia Galilėjiečių bendruomenė, seserys asumpcionistės ir Šv. Jono broliai (jaunimui);
Vilniaus arkivyskupas G. Grušas lankėsi Pilaitės parapijoje (nuotraukos);
Vyko Vilniaus arkivyskupijos kurijos ir ekonomo tarnybos rekolekcijos;
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje – gavėnios rekolekcijos ir graži seminarijos globėjo šventė;
Kviečia siūlyti kandidatus Gyvybės apdovanojimams 2018;
Kviečia registruotis į konferenciją „Gyvasis vanduo: nuplauti, atnaujinti ir suvienyti“ Vilniuje;
Susitikimo su Vytautu V. Landsbergiu Vilniaus piligrimų centre vaizdo įrašas;
Bendruomenė „Aš Esu“ kviečia registruotis į uždarą priklausomų asmenų artimųjų psichoedukacinę grupę ir dalijasi grupę lankiusių žmonių atsiliepimais; balandžio 2 d. vyks „Aš esu, nes esi Tu“ paramos koncertas;
Daug būdų, kaip galima labai konkrečiai padėti Betzatos bendruomenei;
Dominikonai ir pranciškonai kviečia registruotis į pašaukimų savaitgalį: „Kur stoti? Į vienuolyną!“;
Pasiklausykite pokalbio su Šv. Jono apaštalinėmis seserimis;
Druskininkų Šv. ap. Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijiečių talka ruošiantis šv. Velykoms;
Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona kelionę po Europą pradeda Medininkuose;
Bernardinų parapijoje susirinko pusšimtis norinčiųjų savanoriauti. Sveikiname!

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.