Kovo 26-ąją – paramos persekiojamiems krikščionims akcijos Lietuvoje

Kovo 26-ąją Lietuva vienysis su persekiojamais krikščionimis visame pasaulyje: Lietuvoje ir Sirijoje vienu metu raudona šviesa nušvis LR Seimas, Arkikatedros varpinė bei Trijų kryžių paminklas Vilniuje, Kristaus Prisikėlimo bazilika Kaune ir graikų melchitų bei Sirijos stačiatikių katedros Sirijoje, Homse. Tą pačią dieną LR Seime vyks konferencija, kurioje liudys krikščionys iš Sirijos ir Irako, o 19 val. bus aukojamos Šv. Mišios už persekiojamus krikščionis Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

#CalvaryOfChristians #KrikščioniųKalvarijos

Spaudos konferencija (LR Seimo Spaudos konferencijų salėje) 9:00 val. – 9:30 val.

Konferencija „KRIKŠČIONIŲ KALVARIJOS. Persekiojami krikščionys liudija“ LR Seime: 10:00 val. – 14:00 val. (PROGRAMA. Dėl registracijos į konferenciją kreiptis į Austę Petrauskienę, el. p. auste.petrauskiene@lrs.lt, tel. 8-612-01020).

Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje – 19:00 val.

Raudonos šviesos akcija – 20:00 val.

Krikščionys tapo labiausiai persekiojama religine grupe pasaulyje, jie persekiojami Kinijoje, Indijoje, Egipte, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje, Pakistane, Irake, Sirijoje, Eritrėjoje ir kitose šalyse. Daug krikščionių atvyko į Europą kaip pabėgėliai. Islamo fundamentalistai sukėlė pabėgėlių krizę, kuri tapo rimtu iššūkiu Europos valstybėms.

Šią savaitę Lietuvos vyskupai paskelbė: „Šv. Tėvui kviečiant solidarizuotis su persekiojamais krikščionimis Sirijoje, Irake ir visame pasaulyje, Didįjį pirmadienį, kovo 26 d., 20 val. Vilniaus arkikatedros varpinė, Trijų Kryžių paminklas bei Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika sužibs kraujo spalva. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas 19 val. šia intencija aukos Šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje, tuo pat metu Mišios prasidės ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje. Visi tikintieji kviečiami dalyvauti šiose šv. Mišiose, jungiantis į maldą už tuos mūsų brolius ir seseris, kurie 21-ajame amžiuje savo kraujo kaina liudija tikėjimą Viešpačiu Jėzumi.“

Kovo 26 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „KRIKŠČIONIŲ KALVARIJOS. Persekiojami krikščionys liudija“. Konferenciją rengia LR Seimas, globojant Seimo pirmininko pavaduotojai Irenai Degutienei, kartu su Europos Parlamento nare Laima Andrikiene ir popiežiškuoju fondu „Parama stokojančiai Bažnyčiai“, remiant Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. Konferencijoje dalyvaus ir liudys krikščionių bendruomenių atstovai iš Sirijos ir Irako.

Tuo pačiu metu, kai raudona šviesa nušvis pastatai ir paminklai Lietuvoje, raudona šviesa nušvis ir dvi Homso mieste, Sirijoje, esančios katedros: graikų melchitų Mergelės Marijos Taikos Karalienės katedra, taip pat Sirijos stačiatikių Mergelės Marijos juostos katedra. Pastaroji bažnyčia yra Sirijos stačiatikių arkivyskupijos sostas.

Solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcijos vyksta ir kitose valstybėse: šių metų vasario 24 d. raudona spalva buvo apšviestas Romos koliziejus (oficialios ceremonijos metu ją įžiebė Europos Parlamento pirmininkas A. Tajani), 2017 m. lapkričio 22 d. – Jungtinės Karalystės parlamentas, Vestminsterio abatija ir kiti objektai Londone.

Organizatorių inf.