Gavėnios rekolekcijos Vilniaus arkivyskupijoje 2018 (nuolat pildoma)

VILNIAUS MIESTE:

Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje gavėnios rekolekcijos vyksta kiekvieną gavėnios šeštadienį: 16.45 val. malda, 16.50 val. konferencija, 17.30 val. iškilmingos šv. Mišios, 18.30 val. šv. Mišios. Kovo 28 d., Didįjį trečiadienį, išpažinčių bus klausoma nuo 16.00 val., o 16.50 val. katechezę apie išpažinties sakramentą skaitys vysk. Darius Trijonis. Visą rekolekcijų programą rasite katedra.lt.

Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–28 d. Kovo 26–27 d. šv. Mišios: 18.00 PL, 19.00 LT. Sutaikinimo pamaldos kovo 28 d. 17.00 PL, 19.00 LT.

Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–28 d. Šv. Mišios: 17.00 PL ir 19.00 LT.

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–28 d. Kiekvieną dieną 18.30 val. šv. Mišios. Po jų – paskaita, po to – Švč. Sakramento adoracija ir klausoma išpažinčių iki 21 val. Pamokslauja br. Louis – Xavier CSJ. Tema: Jėzaus kančia – mūsų išganymas. Išpažinčių bažnyčioje taip pat bus klausoma kovo 30 d. 19.30–21.00 val. ir kovo 31 d. 16.00–18.00 val.

Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje rekolekcijos kovo 11–14 d. Kovo 11 d. šv. Mišios: 10.00 LT, 11.30 PL, 13.00 PL; kovo 12–14 d. šv. Mišios: 17.30 LT ir 19.00 PL.

Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) koplyčioje rekolekcijos kovo 15–17 d. Kovo 15 d. šv. Mišios: 18.00 PL ir 19.00 LT. Kovo 16 d. Kryžiaus kelias: 17.30 PL ir 18.30 LT, šv. Mišios: 18.00 PL ir 19.00 LT. Kovo 17 d. sutaikinimo pamaldos: 9.00 PL ir 11.30 LT, šv. Mišios: 10.00 PL ir 12.30 LT. Rekolekcijas ves kun. Francišek Jusiel.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje rekolekcijos kovo 15–18 d. Kovo 15–17 d. šv. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 13.00 PL, 17.00 PL ir 18.00 LT. Kovo 18 d. šv. Mišios: 7.30 LT, 8.30 PL, 10.00 LT, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 PL ir 18.00 LT.

Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) parapijoje rekolekcijos kovo 16–18 d. Kovo 16 d. Kryžiaus kelias: 17.15 PL ir 19.30 LT, šv. Mišios: 18.00 PL, 19.00 LT. Kovo 17 d. šv. Mišios: 9.30 PL, 11.00 LT, 18 PL ir 19.00 LT. Kovo 18 d. šv. Mišios: 8.00 LT, 09.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT ir 19.00 LT. Išpažinčių klausoma 30 min. prieš kiekvienas šv. Mišias.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje rekolekcijos kovo 16–18 d. Kovo 16 d. šv. Mišios: 17.00 PL ir 18.30 LT. Kovo 17 d. šv. Mišios: 9.00 PL ir 10.00 LT, sutaikinimo pamaldos: 17.00 PL ir 18.30 LT. Kovo 18 d. šv. Mišios: 8.00 PL, 12.00 LT, 14.00 PL ir 18.30 LT.

Dievo Gailestingumo šventovėje rekolekcijos kovo 18 d. 18.00 ir 20.00 šv. Mišios.

Kristaus Prisikėlimo koplyčioje (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) kovo 18 d. 11.00 sutaikinimo pamaldos ir šv. Mišios.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje rekolekcijos kovo 19–23 d. Kovo 19–21 d. 18 val. šv. Mišios, po jų – paskaita; kovo 22 d. 18 val. šv. Mišios, po jų – paskaita ir šlovinimas; kovo 23 d. 18 val. sutaikinimo pamaldos.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje gavėnios rekolekcijos kovo 20–21 d. Sutaikinimo pamaldos kovo 20 d. 17.30 PL ir kovo 21 d. 18.30 LT.

Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje rekolekcijos kovo 21 d. 18.00 LT ir PL.

Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje sutaikinimo pamaldos kovo 23 d. 17.30 LT.

Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje rekolekcijos kovo 23 d.: nuo 17 val. klausoma išpažinčių, 18.30 val. šv. Mišios (LT ir PL). Sutaikinimo pamaldos jaunimui kovo 28 d. 18 val. (LT ir PL).

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje rekolekcijos kovo 23–24 d. šv. Mišios: 7.00 LT, 8.00 PL, 11.30 LT, 13.00 PL, 17.00 LT ir 18.00 PL.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 9.00 LT.

 

Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje rekolekcijos kovo 27 d. 18.00 šv. Mišios.

Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje rekolekcijos kovo 22–24 d. Kovo 22 d. šv. Mišios: 17.00 PL, 18.00 LT. Kovo 23 d. šv. Mišios: 10.00 PL, 12.00 LT, 17.00 PL, 18.00 LT. Kovo 24 d. šv. Mišios: 8.00 PL, 10.00 PL, 12.00 LT, 17.00 PL, 18.00 LT.

Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčioje rekolekcijos vyko kovo 3–4 d.

Didžiojo Tridienio rekolekcijos (reikalinga registracija): su Galilėjiečių bendruomene, su seserimis asumpcionistėmis (Tridienio rytais) ir su Šv. Jono broliais (jaunimui).

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 13.00 LT ir PL.

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–27 d. 12.00 LT ir 18.00 LT.

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčioje rekolekcijos kovo 10–11 d.

Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos kovo 22 d. 11.00 LT.

Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje rekolekcijos kovo 17–18 d.

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos kovo 25 d. 17.00 PL; kovo 26 d. 8.30 PL, 12.00 PL, 13.00 LT, 18.00 PL; kovo 27 d. 18.00 PL. Koplyčioje Dainavoje – kovo 26 d. 10.30 PL.

Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 10.00 LT.

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 18.00 LT.

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–27 d. Kovo 26 d. 16.00 LT ir PL. Kovo 27 d. 11.15 LT (mokiniams), 12.30 PL (mokiniams), 19.00 LT ir PL.

Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje rekolekcijos kovo 18 d. 17.00 LT ir PL; kovo 19 d. 10.00 LT, 12.00 PL, 18.00 PL; kovo 20 d. 10.00 LT, 12.00 PL ir 18.00 LT.

Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje rekolekcijos kovo 18 d.

Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje rekolekcijos kovo 23 d. 16.00 PL, kovo 24 d. 10.30 PL.

Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rekolekcijos kovo 23 d. 18.00 PL, kovo 24 d. 12.00 PL.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje rekolekcijos kovo 16 d. 17.00 PL, 18.00 LT ir kovo 17 d. 10.00 PL, 12.00 LT.

Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 14.00 LT.

Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rekolekcijos kovo 2–4 d.

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 10.00 LT.

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos kovo 15–16 d. 10.00 PL, 18.00 LT ir 19.00 PL; kovo 17 d. 9.00 PL, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje rekolekcijos kovo 23 d. 10.30 PL ir LT, 18.30 PL.

Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčioje rekolekcijos kovo 25 d. 10.00 LT.

Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčioje rekolekcijos kovo 22 d. 13.00 LT.

Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos kovo 23 d. 12.30 LT, 16.00 PL ir 17.00 LT.

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 13.00 LT ir PL.

Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 14.00 LT

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje kovo 24 d. nuo 11 val. klausoma išpažinčių, 12 val. šv. Mišios (LT ir PL).

Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje rekolekcijos kovo 16 d. 12.00 PL.

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje rekolekcijos kovo 18 d. 10.00 PL.

Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje ir Kalvelių koplyčioje rekolekcijos kovo 5–6 d.

Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios (Šv. Edvardo par.) bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 9.00 LT, 10.30 PL ir 12.00 LT.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 15.00 LT.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje rekolekcijos kovo 24 d. 10.00 PL ir 12.00 LT.

Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 16.00 LT.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje rekolekcijos kovo 26–27 d. Kovo 26 d. 17.00 LT, 18.00 PL. Kovo 27 d. 17.00 LT, 18.00 PL.

Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje rekolekcijos kovo 16 d. 11.00 LT Kryžiaus kelias; šv. Mišios: 10.00 LT, 12.00 LT ir 17.00 LT. Kovo 17 d. 10.00 LT šv. Mišios.

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rekolekcijos kovo 23–24 d. Kovo 23 d. 10.00 LT šv. Mišios, 13.00 LT sutaikinimo pamaldos, 17.15 LT Kryžiaus kelias, 18.00 LT šv. Mišios. Kovo 24 d. šv. Mišios: 10.00 LT, 13.00 LT, 18.00 LT.

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje rekolekcijos kovo 24 d. 16.00 LT.

Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje rekolekcijos kovo 26 d. 16.00–18.30 PL ir RUS; kovo 27 d. 16.00–18.30 LT.

 

INFORMACIJA PILDOMA. Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir gavėnios rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašytume rašyti komunikacija@vilnensis.lt.