Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2023-07-24

Mielieji,

dr. Ingrida Gudauskienė, teologijos mokslų biblistikos srities daktarė, paskirta Vilniaus Šv. Juozapo teologijos instituto direktore. Institutas yra Popiežiškojo Laterano universiteto filialas Lietuvoje. Šiame institute vykdoma teologijos studijų programa, jame studijuoja Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijų klierikai.

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę. Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose Adoracija prasidės nuo rugpjūčio 1 dienos. Skelbiamas tvarkaraštis bus pildomas.

Kariuomenės ordinarų vyskupų susitikimas Vilniuje
Marijos radijo laida „Ganytojo žodis“ su arkivyskupu Gintaru Grušu (garso įrašas)

Kalendorius:
Liepos 26 d. 15.00 val. „Carito įspūdžiai iš Kyjivo”. Nuotolinis susitikimas su arkivysk. L. Virbalu ir drauge į Ukrainą vykusiais karitiečiais
Liepos 26 d. 19.00 val. Tarptautinis Vilniaus kariliono festivalis 2023
Liepos 27 d. 12.00 val. Vasaros Vox Organi Cathedralis vargonų muzikos koncertai Katedroje
Liepos 28 d. 11.30 val. Aušros Vartų vargonų koncertai
Liepos 29–30 d. Kryžių kalno atlaidai „Kryžius mūsų viltis ir stiprybė“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Pasaulio jaunimo dienų himno „Ore šurmulys“ lietuviškas vaizdo klipas
Pedagogams darbą siūlo Vilniaus Šv. Juozapo gimnazija
Dievo Apvaizdos seserys kviečia jaunimą į keliaujančią pašaukimų stovyklą
Prieš 30 metų oficialiai buvo atkurta Vilniaus kunigų seminarija (nuotraukos)
Kalvarijų Kryžiaus Kelio Kristaus kapo koplyčioje baigtos restauruoti freskos (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Iš kartos į kartą: tremtinės Juzefos ir savanorės Alinos istorija
Užaugusios „Vilties angelo“ lankytojos Oksanos istorija
Darbuotojai ir savanoriai – Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje
Darbo skelbimai: ieško socialinių darbuotojų, virėjo (-os)
Socialinis centras „Betanija“ kas savaitę dalijasi istorijomis ir patirtimis iš darbo gatvėje

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info