Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-03-22

Mielieji,
 
kviečiame susipažinti su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu. Deklaracijoje dar kartą smerkiamas smurtas Dievo vardu ir įsipareigojama siekti, kad religijos tarnautų taikai ir pažangai.
Dalijamės pradėtu pildyti Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių Gavėnios rekolekcijų sąrašu (nuolat atnaujinamas).
Gavėnios metu parapijos kviečia pildyti „Pasninko dėžes“, kurias rasite bažnyčiose, ir taip padėti stokojantiems.
 

Kalendorius:

Kovo 22–24 d. Rekolekcijos „Savigarba ir asmeniniai poreikiai. Kaip nustatyti savo ribas?“ Pranciškonų vienuolyne

Kovo 22–24 d. Marijos Tarnaitės kviečia šeimas savaitgaliui į bendruomenės namus Pavilnyje

Kovo 24 d. 17:30 val. Choro „Adoramus“ Sakralinės muzikos koncertas Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje

Kovo 26 d. 13:00 val. Seminaras „Siuvinėjimas Lietuvoje: technikos, stiliai, įtakos, ornamentai“ Bažnytinio paveldo muziejuje

Kovo 27 d. 16:00 val. Literatūros seminaras Vilniuje: Lietuvos pranciškonai: nekrologai, proza, poezija

Kovo 27 d. 18:00 val. Vilniuje susitikimas apie savanorišką misiją Tanzanijoje

Kovo 28 d. 17:00 val. Parodos „Atradimai: Markučių Šv. Barboros koplyčios fasado ikonos“ atidarymas Bažnytinio paveldo muziejuje

Kovo 28 d. 18:00 val. Atviras maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinuose, Vilniuje

Kovo 29 d. 18:30 val. – 30 d. 18:30 val. 24 val. Viešpačiui: adoracija ir sutaikymo pamaldos Vilniaus arkikatedroje

Kovo 30 d. Pašvęstųjų brolių ir seserų simpoziumas Vilniuje

Kovo 30 d. 18:00 val. Džiaugsmo sekmadienio vigilija ir šlovinimas su Lietuvos vienuoliais Vilniaus Bernardinų bažnyčioje

 

Naujienos iš bendruomenių:

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje – šv. Juozapo iškilmės progra rinkosi buvę auklėtiniai

Vilniaus Šv. Teresės parapijoje gavėnios metu renkami daiktai Pal. Kun. M. Sopočkos hospisui

Šv. Juozapo iškilmėje melstasi už VA Carito laikinuosius namus

 

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

 

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info.