Katalikų Bažnyčios ir sunitiškojo islamo lyderių susitarimas

Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dabyje vykusio tarpreliginio susitikimo metu.

Deklaracijoje dar kartą smerkiamas smurtas Dievo vardu ir įsipareigojama siekti, kad religijos tarnautų taikai ir pažangai.

Tikinčiajam kitas žmogus yra brolis, kurį reikia gerbti ir mylėti, – sakoma Katalikų Bažnyčios ir suntiškojo islamo lyderių pareiškimo pradžioje. Al-Azharas ir Katalikų Bažnyčia įsipareigoja, kad jų kelias bus dialogas, laikysena – bendradarbiavimas, o metodas ir kriterijus – pastangos vieni kitus geriau pažinti.

Kviečiame skaityti visą susitarimo tekstą lietuvių kalba.