Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie psichikos sveikatą

Vasario 12 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivskupijos kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos Dieninės maldos psichoterapeutas Gintautas Vaitoška kalbėjo apie psichinius kentėjimus, su kuriais susiduria daugybė žmonių. Asmenybės savęs nuvertinimas, prasmės nematymas, nuotaikos praradimas – dažnai yra pamatas suicidinėms mintims. Jei žmonės kreipiasi į kunigą, turėdami suicidinių minčių, reikėtų ramiai kalbėtis, klausti, ar turi konkretų planą ir kreipti pas specialistus. Gyvuoja mitas, kad kreiptis pagalbos – tai silpnumo požymis. Tai netiesa, pagalbos ieško stiprūs, drąsūs žmonės, kurie nori pažinti save. Todėl visada reikia drąsinti kreiptis patarimo ir pagalbos pas specialistus.
Psichologas Algirdas Petronis kalbėjo apie perdegimo sindromą, su kuriuo susiduria asmenys, daug bendraujantys su kitais žmonėmis. Perdegimo požymiai – nėra jėgų išklausyti, prarandamas idealizmas, atjauta, atsiranda cinizmas, mažas pasitikėjimas savimi, prasmės nematymas. Kunigai neretai susiduria su specialiu stresu, nes yra įsipareigoję visam gyvenimui, o tarnystė susijusi su tapatumu. Svarbu pastebėti savo poreikius, skirti laiko poilsiui, rūpintis sveikata, mažinti tempą, lavinti įgūdžius, įvardinti stresą, realistiškai vertinti galimybes, džiaugtis tuo, kas jau padaryta, naudotis socialiniais ištekliais, kalbėtis su kitais žmonėmis, kurie išklausytų. Labai svarbus ir asmeninis ryšys su Dievu, maldos gyvenimas, išpažintis.
Susirinkime Vilniaus vyskupai taip pat pristatė artėjančius renginius:

  • Panevėžyje vasario 29 d. vyks Lietuvos šeimos centrų 30-mečio konferencija „Žmogaus troškimai ir ribos“. Kviečiami registruotis vyskupijų Šeimų centrų savanoriai, dekanatų, parapijų šeimų sielovadoje talkinantys asmenys.
  • Šį pavasarį pirmą kartą Lietuvoje viešai bus perskaitytas Šventasis Raštas nuo pradžios iki pabaigos. Šis nepertraukiamas skaitymas vyks kovo 22–28 dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje. Kad visa Biblija būtų perskaityta, prireiks daugiau nei tūkstančio skaitovų savanorių. Savanoriai kviečiami registruotis nuo vasario 22 d. tinklalapyje Biblija2020.lt.
  • Šiemet Lietuvos Jaunimo dienos vyks Šiauliuose birželio 27-29 dienomis.  Jau šiuo metu dalyviai kviečiami registruotis dalyvauti ir savanoriauti. Registracija vyksta tinklalapyje jaunimodienos.lt.

-ksb-