Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Vasario 3 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Jurij Vitkovskij, Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonas ir Juodšilių bažnyčios rektorius, išsamiai papasakojo pal. Mykolo Sopočkos ir Juodšilių bažnyčios istoriją. Šiais metais vasario 15 d. Juodšilių bažnyčia bus konsekruota pal. Mykolo Sopočkos vardu. Kitas kunigų susirinkimas įvyks kovo 2 d.