2016 vasario 2 d. kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono pareigų.

Br. kun. Evaldas Darulis OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu.

Br. kun. Tomas Žymantas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Br. kun. Andrius Nenėnas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Br. kun. Julius Sasnauskas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Br. kun. Rolandas Taučius OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Kun. Viktor Kudriašov paskirtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu, paliekant toliau eiti turimas pareigas.