Dievo Gailestingumo apaštalo pal. kun. Mykolo Sopočkos minėjimas Vilniuje

Vasario 14 d. Vilniuje bus prisimintas Vilniaus arkivyskupijos kunigas – palaimintasis Mykolas Sopočka, Dievo Gailestingumo apaštalas. Renginys „Pal. Mykolas Sopočka – Kunigas pagal Jėzaus širdį“ prasidės Mišioms 13 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Vėliau konferencija tęsis Bažnytinio paveldo muziejuje.

„Švenčiant Gailestingumo Jubiliejų svarbu prisiminti šv. Faustinos nuodėmklausį, Vilniaus arkivyskupijos kunigą Mykolą Sopočką, dėjusį ypač daug pastangų, kad pasaulis sužinotų apie Dievo Gailestingumą“, – teigia Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Konferencijoje kun. Vladimiras Solovej kalbės „Apie tikrą ir tariamą gailestingumą: teologinė ir filosofinė perspektyva“. Scenaristas, eseistas Pranas Morkus dalinsis mintimis apie kunigo Sopočkos sugrįžimą į Lietuvą. Iš Balstogės (Lenkija) atvykęs vyskupas teol. dr. Henrykas Ciereška, kuris rūpinosi kun. Mykolo beatifikacijos byla, skaitys pranešimą „Mykolas Sopočka – Dievo Gailestingumo apaštalas“ (su vertimu į lietuvių k.).

Vienoje iš vyskupo Ciereškos knygų teigiama: „Mykolas Sopočka tvirtai įsispaudė Bažnyčios atmintyje kaip šventosios sesers Faustinos Kovalskos dvasios vadovas, įkūnijęs per regėjimus Išganytojo jai išsakytus priesakus. Kad tatai įvyktų, atkaklusis Vilnijos sūnus privalėjo įveikti daugel įmanomų ir neįmanomų kliūčių“.

Vasario 15 d. 15 val. Juodšiliuose, Vilniaus r., Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas konsekruos bažnyčią, kuriai bus suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas. Tai bus pirmoji tokio titulo bažnyčia visame pasaulyje. Vilniaus arkivyskupijos kunigas Mykolas Sopočka Juodšiliuose, seserų uršuliečių padedamas, rado prieglaudą nuo okupacinės vokiečių valdžios persekiojimo 1942-1944 metais. Dar ir šiandien senieji Juodšilių gyventojai palaimintąjį Mykolą prisimena kaip stalių Vaclovą iš pamiškės namelio, padirbusį jiems ne vieną naudingą medinį buities rakandą.

 

Parsisiųskite lietuvišką ar lenkišką renginio plakatą.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija