Vilniaus arkivyskupijos kunigų skyrimai 2015-06-10

Kun. Daniel NARKUN skiriamas Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapijos Vikaru.

Kun. Valentin DULKO skiriamas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Vikaru.

Kun. Dovydas GRIGALIŪNAS atleidžiamas iš Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos Vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos Vikaru.

Kun. Zdislaw BOCHNIAK atleidžiamas iš Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos ir Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Administratoriaus pareigų.

Mons. Vaclav VOLODKOVIČ skiriamas Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Administratoriumi.

Kun. Jan MACKEVIČ pavedama aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią.

Kun. Jonas KARDELIS atleidžiamas iš Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijos Klebono pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Rezidentu.

Mons. Ignas JAKUTIS atleidžiamas iš Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapijos Klebono ir Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos Administratoriaus pareigų ir skiriamas Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Rezidentu.

Kun. Sigitas GRIGAS atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos Vikaro pareigų ir skiriamas Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapijų Administratoriumi.

Kun. Vidas SMAGURAUSKAS atleidžiamas iš Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapijos Klebono pareigų ir skiriamas Linkmenų Švč. Trejybės, Palūšės Šv. Juozapo ir Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijų Klebonu.

Kun. Bernardas AUGAITIS atleidžiamas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos Vikaro pareigų ir skiriamas Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos, Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapijų klebonu ir Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Rektoriumi.

Kun. Marijonas SAVICKAS atleidžiamas nuo pareigos aptarnauti Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapiją, paliekant kitose iki šiol turėtose pareigose.

Kun. Antanas DOMEIKIS atleidžiamas nuo pareigos aptarnauti Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, paliekant kitose iki šiol turėtose pareigose.

Kun. Vytautas RAPALIS atleidžiamas iš Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos Klebonu.

Kun. Viktor KUDRIAŠOV atleidžiamas iš Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos Vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Vikaru.

Kun. Aloyzas VOLSKIS skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Rezidentu.

Kun. Gintaras ČERNIUS atleidžiamas iš Linkmenų Švč. Trejybės, Palūšės Šv. Juozapo ir Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijų Klebono pareigų ir skiriamas Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Klebonu.

Mons. Jan KASIUKEVIČ atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Teresės parapijos Klebono ir Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios Rektoriaus pareigų.

Mons. Kęstutis LATOŽA atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Onos bažnyčios Rektoriaus, Vilniaus arkivyskupijos kurijos sekretoriato Vadovo bei Kanclerio pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Teresės parapijos Klebonu bei Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčios Rektoriumi ir aptarnauti Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčią.

Mons. Žydrūnas VABUOLAS atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos Rektoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Onos bažnyčios Rektoriumi.

Kun. Kęstutis PALIKŠA atleidžiamas iš Vilniaus šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo (Arkikatedra Bazilika) parapijos Vikaro pareigų ir skiriamas Vilniaus arkivyskupijos kurijos Kancleriu ir Vilniaus šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo (Arkikatedra Bazilika) parapijos Rezidentu.

Kun. dr. Hans Friedrich FISCHER atleidžiamas iš Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos Rezidento pareigų ir skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos Rektoriumi.