Naujas „Teesie“ numeris: apie tėvynę – tiek žemiškąją, tiek dangiškąją

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai kviečia skaityti jau 77-tą seminarijos metraščiu tapusio „Teesie“ numerį.

„Teesie“ redakcija perspėja – tai jau paskutinis numeris. Paskutinis šiais mokslo metais. Prieš akis vasara – kelionių metas. Pavasarinis „Teesie“ numeris taip pat dalinasi klierikų žingsniais, tiek matuojant žemiškąją tėvynę („Kursų išvykos“, „Ekskursija po Lentvarį“, „Pastoracinių metų ypatumai Žiežmarių parapijos bendruomenėje“), tiek mokantis nuolat būti pakeliui į dangiškąją („Adoramus Te, Domine“, „Prie Gailestingumo versmės“).

Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas praveria duris į užsienio lietuvių sielovadą Olandijoje, kviesdamas būsimus kunigus: „Jeigu turėsite progos ir jeigu jūsų pareigos leis, išdrįskite pasisiūlyti bent retkarčiais „nušokti“ į vieną kitą Europos miestą pas brolius ir seseris lietuvius.“ Nesvarbu, net jei nuskridus į kitą šalį teks prasėdėti klausykloje, nesulaukiant nei vieno ateinančio, ar per šv. Mišias suprasti, jog bendruomenė jau pamiršo, kaip reikia lietuviškai atsiliepti į kunigo kreipinius.

Vilniaus universiteto istorijos magistras Andrius Lukminas kviečia keliauti Lietuvos istorijos keliais („Partizaninis karas Lietuvoje“), o klierikas Renatas Švenčionis pasakoja, kokiais keliais istorijoje keliaudavo mirtis („Mirties realybė“).

Numeris baigiamas seminarijos metraščio įrašu: „Gegužės 29 d. Vasaros sesijos pabaiga ir… M-m-mmm-mmmm-oook-slooo metų pabaigaaaaa ! ! ! ! ! ! ! Tai diena, kada klierikai paragauja Dangaus. Teologiniu žargonu – eschatologinis patyrimas.“

2015 m. balandžio-gegužės „Teesie“ 4 (77) numerio pirmoji dalis; antroji dalis.